Het startschot voor het onderzoek ‘Bürokratiebremse in der Praxis’

In maart is Sira Consulting in opdracht van de Duitse ondernemersvereniging DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag) gestart met een regeldrukonderzoek binnen de Duitse horecasector. De regeldruk wordt in kaart gebracht, omdat veel ondernemers in de horecabranche de opeenstapeling van regels als zeer belemmerend ervaren. Dit geldt in het bijzonder voor kleine tot middelgrote bedrijven.

De DIHK wil met behulp van het onderzoek ideeën opdoen om regeldruk binnen de horecabranche te verminderen. Tevens kijken ze of de methode van het onderzoek ook op andere branches toegepast kan worden.

In samenwerking met de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gaat Sira Consulting de regeldruk voor kleine tot middelgrote bedrijven in de horecabranche in kaart brengen. De regeldruk wordt met behulp van de KAR-methodiek onderzocht. Door de boekhouding van verschillende ondernemingen door te nemen worden de kosten van regeldruk achterhaald. Daarnaast worden horecaondernemers geïnterviewd om een duidelijk beeld te krijgen van regeldruk en hoe de ondernemer die ervaart.

Meer weten?

Neem dan contact op met