Provincie Limburg zoekt oplossingen voor regeldruk

Evenementen in Limburg hebben te maken met een groot aantal wetten en regels. In de afgelopen jaren is de regeldruk voor organisatoren daardoor toegenomen. De Provincie Limburg heeft de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en gezocht naar oplossingen.

Het toerisme en de gastvrijheidseconomie in Limburg bloeien. De verschillende evenementen in Limburg maken hiervan een belangrijk onderdeel uit en hebben zowel een lokale, regionale, nationale als internationale uitstraling. In de praktijk hebben organisatoren te maken met ruim 40 verschillende wetten en regels. In opdracht van de Provincie Limburg heeft Sira Consulting een klantreis opgesteld die organisatoren doorlopen. Met deze methodiek worden alle stappen waar organisatoren met de overheid te maken kregen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Organisatoren¬† beginnen enthousiast en optimistisch aan de organisatie van het evenement, tot het formele traject van de vergunningaanvraag begint. ¬†Daarin ervaren zij ruim 20 verschillende knelpunten, zoals bijvoorbeeld: ‘Invullen aanvraagformulier kost veel tijd en leidt tot frustratie’.

De overheden en toezichthouders in Limburg erkennen de problematiek van de organisatoren en de regeldruk die zij ervaren. In een Innovation Lab onder begeleiding van Sira Consulting zijn oplossingsrichtingen verkend door de Provincie Limburg, gemeenten en toezichthouders. Deze oplossingsrichtingen en bekende best practices zijn gedeeld en dit biedt kansen om de regeldruk voor organisatoren te verminderen.

Meer weten?

Neem dan contact op met