Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Keijzer

Op initiatief van de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW) is op 4 april jl. het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer, verantwoordelijk voor het MKB. Het actieprogramma bevat 36 knelpunten. Twaalf daarvan worden in het vervolg van de maatwerkaanpak door de branches gezamenlijk met overheden, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders opgelost om zo de regeldruk merkbaar te verminderen.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches afgelopen zomer de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak. Het aantal en de diversiteit aan knelpunten laat zien dat er sprake is van een stapeling van de regeldruk. Knelpunten raken de ondernemer niet alleen in hun rol van ondernemer, maar ook in hun rol van werkgever en vakvrouw of -man. Het aantal regels waar ondernemers mee te maken hebben is groot, en het is niet eenvoudig om te achterhalen welke regels (en wanneer) van toepassing zijn. Daarnaast zijn de regels complex en om deze te begrijpen moet er vaak een beroep worden gedaan op externe partijen. Tot slot wijzigen regels snel, in het bijzonder regelgeving omtrent arbeidsvoorwaarden.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. Er zijn rondetafelbijeenkomsten georganiseerd met ondernemers, waarbij knelpunten voor het winkelambacht zijn geïdentificeerd. Daarnaast heeft Sira Consulting innovatielabs gehouden waarin ondernemers en branches samen met ministeries, inspecties, uitvoeringsorganisaties, en andere partijen gezamenlijk oplossingsrichtingen bedacht hebben voor twaalf concrete knelpunten.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

Het persbericht van de Coalitie Winkelambacht is hier te vinden. Het persbericht van EZK is hier te vinden.

Meer weten?

Neem dan contact op met