NZa publiceert nieuwe maximumtarieven geestelijke gezondheidszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe maximumtarieven gepubliceerd voor de geestelijke gezondheidszorg voor het jaar 2020. Voor het bepalen van de nieuwe maximumtarieven is een uitgebreid kostprijsonderzoek uitgevoerd onder de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Kostprijsonderzoek

In opdracht van de NZa hebben Sira Consulting en Capgemini Invent het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 uitgevoerd. In het onderzoek zijn de kostprijzen berekend voor de financieringsstromen generalistische basis-ggz, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Voor het onderzoek zijn bij instellingen, vrijgevestigden, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), psychiatrische afdelingen van universitaire klinieken (PUK), rijksinstellingen en tbs-klinieken gegevens uitgevraagd. De kostprijzen voor vrijgevestigden zijn gebaseerd op een statische ruime steekproef. Voor het berekenen van de kostprijzen van de andere deelpopulaties zijn alle instellingen in Nederland benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. De nieuwe kostprijzen zijn gebaseerd op de gegevens van in totaal 808 zorgaanbieders.

De kostprijsberekeningen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens over de kosten die zorgaanbieders maken voor het verlenen van ggz en fz. Het kostprijsonderzoek is om deze reden op het meest recente afgeronde boekhoudjaar gebaseerd, namelijk 2017. Naast het bepalen van de nieuwe kostprijzen zijn met dit kostprijsonderzoek ook gegevens verzameld die nodig zijn voor het bepalen van de nieuwe bekostigingssystematiek. De nieuw bekostigingssystematiek wordt op een later moment ingevoerd.

Nieuwe maximumtarieven ggz en fz

Het kostprijsonderzoek ggz en fz geeft de kostprijzen weer van de zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. De NZa heeft de nieuwe kostprijzen gebruikt in de bepaling van de uiteindelijke maximumtarieven voor de ggz. Om te komen tot een tarief past de NZa naast de kostprijzen diverse (normatieve) opslagen toe. U kunt hierbij denken aan de opslag voor huisvesting. De nieuwe maximum tarieven voor de forensische zorg worden later in augustus door de NZa gepubliceerd.

Via de onderstaande link kunt u het nieuwsartikel van de NZa over de nieuwe maximum tarieven voor de ggz voor het jaar 2020 terugvinden: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/nza-stelt-nieuwe-tarieven-ggz-vast-na-uitgebreid-kostprijsonderzoek

Via de volgende link kunt u het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 terugvinden: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285678_22/1/

Meer weten?

Neem dan contact op met