Lancering Direct Duidelijk Brigade

Op woensdag 23 oktober gaf staatssecretaris Knops het startschot voor de Direct Duidelijk Brigade. De Direct Duidelijk Brigade stimuleert overheidsorganisaties duidelijk te communiceren naar inwoners. Het is van belang dat overheidsorganisaties rekening houden met de lezer, begrijpelijke taal gebruiken en een persoonlijke benadering kiezen bij het versturen van brieven naar inwoners. Sira Consulting-adviseur Karen Loosman maakt deel uit van deze Brigade en was ook aanwezig bij de lancering van de campagne in Roermond.

De communicatie van overheidsorganisaties naar inwoners leidt nog te vaak tot problemen, omdat inwoners niet begrijpen wat er in een brief staat. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet weten waar ze aan toe zijn of wat er van hen verwacht wordt. In de communicatie wordt momenteel vaak gebruik gemaakt van lange zinnen en moeilijke woorden. Op de website van Direct Duidelijk staan verschillende voorbeelden van brieven die door overheidsorganisaties zijn herschreven. Een voorbeeld van een moeilijk leesbare zin is: ‘Artikel 6.174 dient aldus geïnterpreteerd te worden, dat de wegbeheerder inderdaad aansprakelijk kan zijn voor zich op de weg bevindende roerende zaken, doch alleen indien dit zaken betreft die op enige wijze verband houden met de weg of weguitrusting’. Deze zin is te lang, heeft meerdere deelzinnen, bevat te veel detailinformatie (zoals een verwijzing naar een wettekst die de lezer waarschijnlijk niet kan plaatsen) en er staat een ambtelijke formulering in (‘doch alleen indien’).

Onduidelijke communicatie vanuit de overheid zorgt ervoor dat inwoners brieven en verzoeken niet begrijpen. De Direct Duidelijk Brigade heeft als doel dat inwoners straks snel begrijpen wat een tekst voor hen betekent en dat een tekst prettig leesbaar is. De Direct Duidelijk Brigade deelt goede voorbeelden van duidelijk communicatie met overheidsorganisaties, ondersteunt hen in het verbeteren van de communicatie richting inwoners en brengt overheidsorganisaties met elkaar in contact. Op deze manier moeten in 2020 in ieder geval 1.000 teksten van de overheid verbeterd zijn.

Meer weten?

Neem dan contact op met