Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treden nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder lichten we twee wijzigingen nader toe. Meer informatie over nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 januari 2020 is te vinden via Ondernemersplein.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Enkele maatregelen zijn:

  • Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie.
  • Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke ontslaggrond. Verder krijgen werknemers vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding.
  • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als ander personeel. Ook krijgen ze recht op een passende pensioenregeling.
  • De werkgever moet een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren oproepen. Na twaalf maanden moet de werkgever een contract voor een vast aantal uren geven.

Werkkostenregeling (WKR)

Werkgevers kunnen werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen stijgt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling bij, namelijk de aanvraagkosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Verder mag de werkgever aan personeel 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Meer weten?

Neem dan contact op met