Actieprogramma Maatwerkaanpak Metaal aangeboden aan Tweede Kamer

Op initiatief van de Koninklijke Metaalunie, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) en de Branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport (Fedecom) is de Maatwerkaanpak Metaal uitgevoerd. De maatwerkaanpak is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een middel om regeldruk te verlagen door knelpunten in (uitvoering van) wet- en regelgeving te inventariseren en op te lossen in sectoren met een relatief hoge regeldichtheid. Deze aanpak gaat in op knelpunten waar (mkb) ondernemers uit de metaalsector tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak.

Ondernemers vanuit de Metaalsector formuleerden in een actieprogramma 35 knelpunten. Zo ervaren ondernemers problemen met complexe regelgeving over gevaarlijke stoffen, hebben zij moeite bij het verkrijgen van opdrachten van de overheid en ervaren zij hoge kosten voor specialistische opleidingen.

Voor enkele van deze knelpunten zijn ondernemers samen met onder andere branches, ministeries en toezichthouders op zoek gegaan naar oplossingen. Zo proberen het ministerie van SZW en I&W in samenwerking met de branches een website te realiseren die regelgeving over gevaarlijke stoffen (of de wijze waarop deze moet worden toegepast) voor de ondernemer verduidelijkt. Met andere oplossingen stimuleert en faciliteert de overheid bepaalde ontwikkelingen bij mkb-ondernemers:

  • Door het stimuleren van mkb-vriendelijk aanbesteden wordt een minder ervaren ondernemer in staat gesteld ervaring op te doen en zo zijn concurrentiepositie te versterken.
  • De ANVS faciliteert een voorlichting en gaat ‘voor de klas staan’ over de kennislacune tussen de regelgeving over het gebruik van laagdiktemeters en de interpretatie die ondernemers daaraan geven.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In rondetafelbijeenkomsten zijn samen met ondernemers verschillende knelpunten voor de metaalsector geïdentificeerd. Vervolgens is samen met alle betrokken partijen in werksessies onderzocht welke maatregelen van toegevoegde waarde zijn om knelpunten op te lossen. Deze video geeft een korte sfeerimpressie van één van deze werksessies.

Meer weten?

Neem dan contact op met