Coalitie Winkelambacht behaalt concrete resultaten vermindering regeldruk

In april 2019 presenteerde de Coalitie Winkelambacht hun Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 aan staatssecretarissen Mona Keijzer van EZK en Tamara van Ark van SZW. Het actieprogramma bevatte oplossingen voor diverse knelpunten om de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht te verminderen. Recent besprak de Coalitie de voortgang met beide staatssecretarissen. Samen met betrokken ministeries hebben de brancheverenigingen concrete resultaten bereikt, met als gevolg een afname van de regeldruk voor kappers, bakkers, schoenherstellers, slagers en bloemisten.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

De Coalitie Winkelambacht bestaat uit de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW). Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen bij het uitvoeren van hun vak.

Maatwerkaanpak werkt: concrete resultaten behaald

Het afgelopen jaar heeft de Coalitie samen met ministeries hard gewerkt om de voorgestelde oplossingen voor die knelpunten te realiseren. De volgende concrete resultaten zijn behaald:

  • De verantwoordingseisen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn vereenvoudigd. De Coalitie is in gesprek met het ministerie van OCW en de RVO over verdere versimpeling;
  • Het arboportaal van het ministerie van SZW is verbeterd. Op de homepage zijn nu antwoorden op veel gestelde vragen te vinden in de vorm van animaties;
  • De Werkkostenregeling is verruimd; het percentage is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Zo hebben werkgevers meer ruimte om aan werknemers te schenken;
  • De Coalitie werkt aan een praktische RI&E-tool, die, net als de BHV-tool Help123, de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht vermindert en hen tegelijk helpt om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.

Verder is de Coalitie in overleg met het ministerie van SZW over vereenvoudiging van de regels over arbeidsconflicten en re-integratie.

Brandbrief tekort aan vakmensen

Het tekort aan vakmensen kwam als een groot knelpunt uit de Maatwerkaanpak 2.0 naar voren. Tijdens het gesprek met de staatssecretarissen bood de Coalitie ook een brandbrief over het tekort aan BBL- en BOL-leerlingen aan. Mona Keijzer zegde haar steun toe om een campagne te ontwikkelen, waarmee een loopbaan in het winkelambacht wordt gepromoot.

Meer informatie

Lees meer over het overleg met de staatssecretarissen van EZK en SZW op de websites van de ANKO en de NBOV.

Meer weten?

Neem dan contact op met