Specificering regeldruk voor installateurs gasverbrandingsinstallaties als gevolg van de verplichte procescertificering

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2015 het rapport ‘Ongevallen met koolmonoxide’ gepubliceerd. Hierin concludeert de OvV dat het gros van de ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. Naar aanleiding van dit rapport is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties gestart met het opzetten van een wettelijk stelsel voor verplichte procescertificering van installatiebedrijven en installateurs.

Regeldruk installatiebedrijven verbrandingsinstallaties

In 2017 heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van BZK de regeldruk voor bedrijven in kaart gebracht als gevolg van dit wettelijk stelsel. Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel dat dit stelsel mogelijk maakt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op 25 juni 2019 heeft ook de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Wel was vanuit de Tweede Kamer meer inzicht gewenst in de effecten op de regeldruk op bedrijfsniveau. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Sira Consulting daarom nader onderzoek uitgevoerd om de in 2017 berekende maximale eenmalige en structurele regeldruk nader te specificeren naar verschillende bedrijfscategorieën. 

Specificering

Tijdens het onderzoek zijn interviews uitgevoerd met installatiebedrijven en andere stakeholders om de regeldrukeffecten nader te specificeren voor zzp’ers, microbedrijven, kleinbedrijven en midden- en groot bedrijven. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek uit 2017 geactualiseerd naar de situatie van nu.   

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de kostenstijging per klus als gevolg van het wettelijk stelsel voor zzp-bedrijven groter is dan voor grotere bedrijven. Dit komt met name doordat grotere bedrijven zelf vaak al kiezen om een erkenning te halen of zich te laten certificeren. Daarnaast geldt dat zzp-bedrijven kosten voor audits en licenties aan minder klussen kunnen doorberekenen dan grotere bedrijven. Het onderzoeksrapport met de nadere specificering en verdere conclusies is hier te vinden.

Meer weten?

Neem dan contact op met