Evaluatie ‘Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen grote bedrijven’ naar Tweede Kamer gestuurd

Op 8 juni jl. stuurde staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven naar de Tweede Kamer. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Sira Consulting in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De wetgeving

Sinds 1 juli 2017 geldt een wettelijke regeling die bepaalt dat grote bedrijven geen contractuele betaaltermijnen van langer dan zestig dagen mogen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf (mkb) en met zelfstandige ondernemers als leverancier of dienstverlener. Staatssecretaris Keijzer kondigde vorig jaar een wetswijziging aan om de contractuele betaaltermijnen van grote bedrijven aan mkb te halveren van zestig naar dertig dagen, indien zou blijken dat de gemiddelde betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers oploopt. Beslissend hierbij waren de cijfers tot en met medio 2019.

De evaluatie

Sira Consulting onderzocht de effecten van de voorgestelde aanscherping voor zowel grote bedrijven als het mkb. Ook zijn de alternatieven geĆÆnventariseerd en is onderzocht wat nodig is om de naleving van de wet te verbeteren.

Uit de cijfers blijkt dat, ondanks de wettelijke betaaltermijn van 60 dagen, rekeningen steeds later worden betaald. Met name beginnende ondernemingen, bedrijven zonder financiƫle reserves of bedrijven met snel groeiende of dalende omzet, kunnen in de problemen komen vanwege lange betaaltermijnen. Daartegenover staat dat het aanscherpen van de betaaltermijn ook negatieve effecten kent, omdat de betaaltermijn ook een onderdeel is van de onderhandeling over de prijs van een product. Het wijzigingen hiervan kan voor grote ondernemingen effect hebben.

Buiten de voor- en nadelen van de voorgestelde aanscherping, bleek de naleving van de bestaande regelgeving beperkt. De voornaamste reden hiervoor is dat ondernemers moeite hebben om met juridische invorderingsmiddelen hun afnemers te dwingen eerder te betalen. Het gaat immers vaak om belangrijke afnemer-leverancier-relaties.

Het resultaat

De uitkomsten van de evaluatie en de alternatieven hebben we in een innovatielab besproken met alle relevante partijen (branches, grote ondernemingen, mkb’ers en experts). Op basis van deze input zijn de resultaten verder aangevuld en aangescherpt. Dit rapport heeft als basis gediend verdere besluitvorming.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) hebben in hun brief aan de Kamer aangekondigd om de huidige wet aan te scherpen. Zij werken nu aan een wetswijziging om deze betaaltermijn te halveren van zestig naar dertig dagen en verkennen de mogelijk om het toezicht anders in te richten met een rol voor de Autoriteit Consument Markt.

De verwachting is dat het wetsvoorstel dit najaar voor internetconsultatie wordt aangeboden. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer het voorstel nog goedkeuren.

 

Zie ook de volgende artikelen:

Het NRC ‘Kabinet wil betaaltermijn voor grote bedrijven halvering tot dertig dagen

Het FD ‘Kabinet: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb’ers van 60 naar 30 dagen

De Telegraaf: ‘Betaaltermijn voor grote bedrijven moet naar 30 dagen

Meer weten?

Neem dan contact op met