Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 treden nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder hebben we enkele wijzigingen geselecteerd voor een nadere toelichting vanwege de directe gevolgen van deze wijzigingen voor een grote groep ondernemers en de concrete merkbaarheid ervan voor zowel ondernemers als hun klanten. Meer nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 juli 2020 is te vinden via Ondernemersplein.

Aanvullend geboorteverlof

Werknemers mogen tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hun partner een kind heeft gekregen. De werkgever vraagt bij het UWV een uitkering aan, die 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon bedraagt. De werkgever mag zelf beslissen over het aanvullen van de uitkering tot het normale loon.

De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen zes maanden na de bevalling en moet dit vier weken van tevoren per brief of e-mail laten weten aan de werkgever. Daarnaast moet de werknemer eerst de standaardweek geboorteverlof opnemen.

Uitstalverbod tabakswaren in supermarkt

Supermarkten moeten tabakswaren volledig aan het zicht onttrekken. Dit betekent dat ook de kleuren en contouren van de producten niet meer te zien mogen zijn. Verder mogen de kasten en laden waarin de tabakswaren worden opgeborgen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en gelden eisen aan het uiterlijk van deze opbergmiddelen. De opbergmiddelen moeten bijvoorbeeld sober van kleur en vormgeving zijn en niet opvallen ten opzichte van de rest van de inrichting.

Vanaf 1 januari 2021 gaat het uitstalverbod ook gelden voor andere soorten verkooppunten dan supermarkten, zoals horeca, tankstations, kiosken en drogisterijen. Het verbod geldt niet voor speciaalzaken die voldoen aan een aantal eisen, waaronder registratie bij de NVWA.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat het minder vaak nodig is dat zij zich aanpassen aan veranderende regelgeving.

Meer weten?

Neem dan contact op met