Innovatieve marktinitiatieven maken bedrijfsdaken kosteloos asbestvrij

Vandaag lanceert Univé het nieuwe energieconcept Duurzame Zekerheid, waarmee de coöperatie in samenwerking met diverse partners bedrijfsdaken asbestvrij maakt en voorziet van zonnepanelen. De duurzame energie die het dak opwekt, levert het vervolgens aan particuliere leden in de streek. De komende periode verwacht Univé 50 boerderijen, bedrijfspanden, sportcomplexen en ander zakelijk vastgoed in een aantal regio’s asbestvrij te maken en een eerste 2.500 huishoudens van duurzame, regionaal opgewekte energie te gaan voorzien.

Dit innovatieve marktinitiatief van Univé is een van de alternatieve financiële instrumenten die er zijn om de vrijwillige sanering van asbestdaken door zakelijke eigenaren te blijven stimuleren. In het rapport ‘Verkenning asbestdakenfonds voor bedrijven’ (Sira Consulting, juni 2020) staan nog andere alternatieven. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van Veldhoven – Van der Meer de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij – samen met de partners die de vrijwillige sanering van asbestdaken door zakelijke eigenaren ook willen stimuleren – een goed onderbouwde afweging van deze alternatieven gaat maken, waarbij ook zal worden gelet op de snelheid waarmee een instrument operationeel te krijgen is.

In ons rapport bevestigen wij dat geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgave en het geconstateerde marktfalen, een financieel instrument nodig is om te stimuleren dat de asbestdaken bij (agrarische) bedrijven worden gesaneerd. Naast het marktinitiatief van Univé kan het daarbij ook gaan om een borgstellingskrediet, een transitiefonds of regelingen door het Rijk en provincies om de sanerings-/vervangingsopgave voor zakelijke eigenaren van asbestdaken te helpen financieren. Uit overleg met koploperprovincies en -gemeenten blijkt dat de conclusie dat het anders moet, en dat er alternatieven voor handen zijn, volledig wordt onderschreven.

Meer weten?

Neem dan contact op met