Nieuwe collega: Evelien den Boer

Begin dit jaar is Evelien den Boer gestart als adviseur bij Sira Consulting. Graag stellen wij haar aan u voor.

Evelien werkte de afgelopen 4,5 jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij een beleidsdirectie met expertise op het terrein van de bestuurlijke organisatie, interbestuurlijke verhoudingen en financiën van decentrale overheden. Ze coördineerde bestuurlijke overleggen tussen het kabinet en de decentrale overheden, schreef adviezen voor de ministerraad en werkte aan het interbestuurlijk programma (IBP). Evelien was daarnaast onderdeel van het secretariaat van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen. In opdracht van deze studiegroep werkte ze samen met collega’s van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen aan een advies om overheden in staat te stellen maatschappelijke opgaven beter en met meer impact op te pakken. Ze analyseerde hiervoor onder ander de gevolgen van de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg en formuleerde aanbevelingen om de uitvoeringskracht van overheden te versterken. Dit project wekte haar interesse voor onafhankelijk advies en onderzoek. De diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken, de praktijkgerichte insteek en het werken aan concrete oplossingen spreekt haar met name aan in het werken bij Sira Consulting.

Inmiddels werkt Evelien met plezier aan een aantal projecten op het gebied van het optimaliseren van WMO-processen bij een gemeente, het evalueren van subsidieregelingen en een evaluatie-onderzoek voor een provincie.

Evelien woont in de regio van Den Haag, vlakbij het strand. In haar vrije tijd (en als het waait) is ze daar dan ook vaak te vinden om te kitesurfen of te wandelen met de hond. Evelien is daarnaast een groot muziekliefhebber en hoopt dat ze snel weer een keer een concert kan bezoeken.