Anne Bastin

Mijn drijfveer is het effectiever maken van wet- en regelgeving en beleid in de praktijk.

Regels zijn er niet voor niets, maar het is belangrijk dat er goed wordt nagedacht over doelgerichtheid en de impact van deze regels op de maatschappij. Het is mijn doel om deze impact op de praktijk in kaart te brengen en samen te streven naar effectieve en werkbare regels. Daarnaast denk ik graag na over het optimaliseren van de uitvoering van deze regels. Samen met uitvoeringsorganisaties ga ik op zoek naar de ideale governance- en samenwerkingsstructuur.

Onze adviezen zijn altijd gebaseerd op de inhoud met draagvlak vanuit de verschillende stakeholders. Dat vind ik een uitdaging: advies geven vanuit de inhoud en tegelijkertijd rekening houden met de verschillende belangen. Door mijn openheid en nieuwsgierigheid weet ik de relevante informatie boven tafel te krijgen en bouw ik tegelijkertijd aan vertrouwen. Een goede samenwerking vind ik erg belangrijk.

Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden en familie. Als het weer het toelaat ben ik buiten, om te genieten van de natuur, lange afstanden te wandelen of te tennissen. Ook geniet ik van het stadsleven en ga ik naar musea, concerten en festivals.

Neem contact met mij op omtrent:

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is een instrument om bij nieuwe of veranderde regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Lees meer

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten. Zo stel je vast of een investering met maatschappelijk geld rendement oplevert.

Lees meer

Regeldrukonderzoek

Overheden en bedrijven kunnen bij ons terecht voor regeldrukonderzoek. We meten dan de tijd en kosten die bedrijven en inwoners moeten maken om wetten en regels na te leven.

Lees meer