Eva de Beet

Sinds 2015 ben ik werkzaam als adviseur voor Sira Consulting, waar ik onderzoek doe naar de financiële effecten van nieuwe en gewijzigde regelgeving op diverse beleidsgebieden.

Mijn werk bij draagt bij aan een beter begrip tussen overheid, bedrijven en inwoners. Het geeft me veel voldoening wanneer ik na een werkdag vol interessante en verrassende gesprekken met een blij gevoel naar huis ga, en mijn kennis heb kunnen vergroten over een nieuw onderwerp waar ik voor het project nog weinig van wist.

Neem contact met mij op omtrent:

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is een instrument om bij nieuwe of veranderde regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Lees meer

Normtijdenonderzoek

Wij voeren normtijdenonderzoeken uit om inzicht te geven in hoeveel tijd en capaciteit er nodig is om de producten en diensten binnen jouw organisatie uit te voeren.

Lees meer

Regeldrukonderzoek

Overheden en bedrijven kunnen bij ons terecht voor regeldrukonderzoek. We meten dan de tijd en kosten die bedrijven en inwoners moeten maken om wetten en regels na te leven.

Lees meer