Jeanine Oude Elferink

Als adviseur bij Sira Consulting vind ik het belangrijk om alle betrokken partijen bij het gehele onderzoek te betrekken en om de wederzijdse verwachtingen en belangen uit te vragen.’

In het kort zou je kunnen zeggen dat ik met een open blik een onderzoek uitvoer en dat ik graag samenwerk. Ik vind het leuk om samen met mijn collega’s de effecten van wet- en regelgeving in kaart te brengen en problemen van maatschappelijke vraagstukken te analyseren. Zo komen we samen tot een resultaat waar je in de praktijk wat mee kunt. Blij word ik ook als opdrachtgevers en/of andere samenwerkingspartners tevreden zijn met hoe het traject verloopt. En dat zij de meerwaarde zien van de uitkomsten van ons onderzoek.

In het weekend ga ik graag de natuur in en werk ik in mijn tuin. Ik ben een adviseur met groene vingers!

Neem contact met mij op omtrent:

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die zijn vastgesteld kostendekkend en goed onderbouwd? Daar helpen we graag bij door een kostprijsonderzoek uit te voeren.

Lees meer

Normtijdenonderzoek

Wij voeren normtijdenonderzoeken uit om inzicht te geven in hoeveel tijd en capaciteit er nodig is om de producten en diensten binnen jouw organisatie uit te voeren.

Lees meer

Onderzoek naar uitvoeringslasten (Artikel 2-onderzoek)

Wat betekenen voorgenomen wetswijzigingen in de praktijk voor de uitvoeringslasten van lokale overheden? Deze vraag staat centraal in een artikel 2-onderzoek.

Lees meer