Lise van der Meer

Ik ben nieuwsgierig en ik geniet ervan om me tijdens mijn werk te verdiepen in uiteenlopende thema’s en allerlei verschillende mensen te spreken.

Als bestuurs- en organisatiewetenschapper heb ik er plezier in om in de loop van een onderzoek geleidelijk de complexe kluwen van gegevens, perspectieven en belangen te ontwarren. Daarbij vind ik het belangrijk om goed af te stemmen en aan te sluiten bij de behoeften van de opdrachtgever en van stakeholders. Van beleidsmakers op een ministerie tot uitvoerders bij lokale overheden en van financieel experts tot belangenbehartigers: iedere gesprekspartner brengt weer een nieuw perspectief mee. Ik vind het een leuke uitdaging om bij het analyseren van beleid uit al die verschillende perspectieven een compleet beeld op te bouwen. Ik haal er veel voldoening uit om samen met collega’s te komen tot een helder verhaal dat recht doet aan de complexiteit van een onderwerp. Ons onderzoek levert een maatschappelijke bijdrage en daar ben ik trots op.

In mijn vrije tijd kom ik graag tot rust tijdens een boswandeling met mijn partner, een museumbezoek of met een grote kop thee en een fijn boek. Mijn grootste passie is echter toneelspelen. Ik voel me intens levendig als ik samen met mijn medespelers een mooie scène neerzet.

Neem contact met mij op omtrent:

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die zijn vastgesteld kostendekkend en goed onderbouwd? Daar helpen we graag bij door een kostprijsonderzoek uit te voeren.

Lees meer

Onderzoek naar uitvoeringslasten (Artikel 2-onderzoek)

Wat betekenen voorgenomen wetswijzigingen in de praktijk voor de uitvoeringslasten van lokale overheden? Deze vraag staat centraal in een artikel 2-onderzoek.

Lees meer

Wets- en beleidsevaluatie

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effect en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Lees meer