Nilab Karimi

Het ontcijferen van gegevens en het vertalen ervan naar bruikbare informatie is een intrigerende uitdaging.

Het doorgronden van complexe beleidskwesties en het blootleggen van de onderliggende oorzaken fascineert me. Het geeft me een gevoel van voldoening om diepgravende inzichten te verwerven en bij te dragen aan, op feiten gebaseerde, besluitvorming. Daarnaast trekt data-analyse me enorm aan. Het ontcijferen van gegevens en het vertalen ervan naar bruikbare informatie is een intrigerende uitdaging.

Bij Sira Consulting heb ik de mogelijkheid om dieper in te gaan op beleidskwesties, het analyseren van gegevens en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Ik ben gepassioneerd over het verkennen van diverse beleidsterreinen, het formuleren van empirisch onderbouwde aanbevelingen en het leveren van inzichten die besluitvorming ondersteunen. Mijn uitdaging is om op een holistische manier naar kwesties te kijken en een effectieve samenwerking en besluitvorming te bevorderen tussen verschillende belanghebbenden. Dit is enorm waardevol in het proces van beleidsvorming en implementatie.

Ik vind politiek en geschiedenis interessant. Ik lees hier graag heel veel over. Om ook lekker praktisch met mijn handen en creativiteit bezig te zijn schilder ik of doe ik regelmatig workshops als pottenbakken.

Neem contact met mij op omtrent:

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die zijn vastgesteld kostendekkend en goed onderbouwd? Daar helpen we graag bij door een kostprijsonderzoek uit te voeren.

Lees meer

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten. Zo stel je vast of een investering met maatschappelijk geld rendement oplevert.

Lees meer

Regeldrukonderzoek

Overheden en bedrijven kunnen bij ons terecht voor regeldrukonderzoek. We meten dan de tijd en kosten die bedrijven en inwoners moeten maken om wetten en regels na te leven.

Lees meer