Sanne van Soelen

Als adviseur hoop ik een positieve impact te maken voor mens en milieu.

Met een achtergrond in Communicatie, Sociale geografie en International Development deins ik niet terug voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Hierbij krijg ik juist energie door te kijken naar wat wél kan. Maatschappelijke betrokkenheid is voor mij erg belangrijk.

Binnen Sira Consulting kijk ik ernaar uit om aan de slag te gaan met verschillende vraagstukken en nationaal en internationaal beleid. Ik kijk daarbij naar verschillende visies en belangen. Als adviseur hoop ik zodoende een positieve impact te maken voor mens en milieu. Kritisch kijken naar vraagstukken en via onderzoek hier een impactvol advies over te kunnen geven wat bijdraagt aan beter uitvoerbaar beleid voor de overheid.

Ik ben graag creatief bezig en veel buiten te vinden. Dit geeft mij energie en ruimte voor nieuwe ideeën. Ook leer ik Mandarijn, de Chinese taal, in mijn vrije tijd.

Neem contact met mij op omtrent:

Knelpuntenonderzoek

Een knelpuntenonderzoek biedt inzicht in de ervaren knelpunten door de uitvoeringspraktijk (bedrijven, instellingen, inwoners) en geeft hier oplossingsrichtingen voor.

Lees meer

Subsidie-evaluatie

Subsidies zijn een belangrijk middel om beleidsdoelen te bereiken. Een subsidie-evaluatie geeft inzicht in of het subsidiebeleid leidt tot de gewenste resultaten en effecten.

Lees meer

Wets- en beleidsevaluatie

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effect en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Lees meer