Stefan Prij

Sinds 2008 werk ik bij Sira Consulting aan het onderzoeken van de effecten van beleid, regelgeving en dienstverlening van de overheid. Als senior adviseur heb ik ruime ervaring met het in kaart brengen van kwantitatieve en kwalitatieve regeldruk en het evalueren van (subsidie)beleid. Als jurist zet ik mijn kennis in voor het vereenvoudigen van regelgeving en het opstellen van werkbare adviezen. 

De overheid is niet bedoeld om in de weg te zitten, maar om te faciliteren. Samen met collega’s sla ik een brug tussen de overheid en maatschappij. Dat doen we door het leveren van een bijdrage aan de verbetering van beleid, regelgeving en uitvoering en door het ondersteunen van bedrijven en inwoners bij het oplossen van knelpunten. Hierbij vind ik het belangrijk om klantgericht te werken en tegelijkertijd ook altijd onafhankelijk en objectief te blijven.

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig aan het sporten. Zo helpen CrossFit, voetbal, zaalvoetbal, tennis en padel me om even lekker te ontspannen.

Neem contact met mij op omtrent:

Knelpuntenonderzoek

Een knelpuntenonderzoek biedt inzicht in de ervaren knelpunten door de uitvoeringspraktijk (bedrijven, instellingen, inwoners) en geeft hier oplossingsrichtingen voor.

Lees meer

Subsidie-evaluatie

Subsidies zijn een belangrijk middel om beleidsdoelen te bereiken. Een subsidie-evaluatie geeft inzicht in of het subsidiebeleid leidt tot de gewenste resultaten en effecten.

Lees meer

Wets- en beleidsevaluatie

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effect en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Lees meer