Ministeries

Wetten en regels zijn nodig om overheidsbeleid te realiseren. Uw uitdaging is om dit effectief en efficiënt vorm te geven. Dat vraagt om inzicht in de (maatschappelijke) effecten en kosten voor de bedrijven, burgers en de overheid zelf. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van dit inzicht en leveren oplossingen om regeldruk en uitvoeringskosten te voorkomen of merkbaar te verminderen. Samen werken we zo aan nog beter beleid en regelgeving.

Lees meer →

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De uitvoering van wet- en regelgeving en toezicht vraagt om zorgvuldige procedures en uitvoeringsprocessen. Bij het inrichten of optimaliseren zoekt u naar een balans tussen goede naleving, optimale dienstverlening en integraal toezicht. Op basis van uw en onze kennis en ervaring vinden wij passende proces- en procedureverbeteringen, die meetbaar en merkbaar zijn voor de doelgroep en uw eigen organisatie.

Lees meer →

Gemeenten, provincies en waterschappen

De uitdaging van lokale overheden is om economische groei en maatschappelijke participatie te stimuleren. U houdt hierbij rekening met wat lokaal kan en vanuit de wetgeving moet. Wij reiken u praktijkvoorbeelden aan en bepalen samen met u wat voor uw lokale uitdagingen de beste oplossingen zijn. Zo verbeteren we uw dienstverlening, stimuleren we lokaal ondernemerschap en vergroten de participatie van burgers.

Lees meer →

Pragmatisch en inhoudelijk gedreven. Zo vertalen wij complexe vraagstukken over beleid en regelgeving in werkbare oplossingen voor overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en burgers. Op onze website willen wij u laten zien wat ons inspireert en bezighoudt.

Onze kennis en ervaringen delen we graag met u. Neem gerust contact met ons op om uw uitdagingen, ideeën en suggesties persoonlijk te bespreken.Sira Consulting investeert in de volgende goede doelen

DayForChange website  cape craft design institute website  Talentfabriek010 website   Stichtingtrix-ambacht website   Logo-Stichting-MENS[1] website

Onze diensten

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Ministeries

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.

De klantreis in beeld

Gemeenten, provincies en waterschappenMinisteriesUitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

Brancheorganisaties

De KAR-methodiek bepaalt welke kosten een bedrijf maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving. Dit levert nieuwe ideeën om regeldruk en belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

Regeldrukmeting

Ministeries

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Lokale effectentoets

Gemeenten, provincies en waterschappen

Bij het opstellen van regels en beleid moeten gemeenten keuzes maken. De Lokale Effectentoets (LET) helpt gemeenten door de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart te brengen.

Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Lees meer →

Nieuws

Regeerakkoord 2017 over regeldruk

Het heeft even op zich laten wachten, maar dan is er nu eindelijk een regeerakkoord. In 55 pagina’s zetten de […]

Masterclass: Maak Brusselse regels in Den Haag

Onder het mom nieuwe ronde nieuwe kansen, organiseerde Nieuwspoort vlak vóór het eind van het reces een masterclass Europese samenwerking. […]

Evidence based policy: de toekomst van het Nederlandse beleid?

De overheid moet aandacht hebben voor evidence based beleid. Volgens de oprichter van Results for Amerika, David Medina, kan Nederland […]

Resultaten kostenonderzoek huisartsenzorg

Gedurende 2016 en 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in samenwerking met Sira Consulting een praktijkkostenonderzoek uitgevoerd voor de huisartsenzorg. […]

Nieuwe collega: Benthe Koster

Wij zijn blij dat we kunnen aankondigen dat Benthe Koster ons team per direct komt versterken. Benthe volgt de master […]

Strengere regelgeving voor het organiseren van dancefeesten in Amsterdam

Cafés en clubs waar een dancefeest plaatsvindt, moeten vanaf 1 augustus voldoen aan strengere regels, zo meldt NU.nl. Het college […]