Ministeries

Wetten en regels zijn nodig om overheidsbeleid te realiseren. Uw uitdaging is om dit effectief en efficiënt vorm te geven. Dat vraagt om inzicht in de (maatschappelijke) effecten en kosten voor de bedrijven, burgers en de overheid zelf. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van dit inzicht en leveren oplossingen om regeldruk en uitvoeringskosten te voorkomen of merkbaar te verminderen. Samen werken we zo aan nog beter beleid en regelgeving.

Lees meer →

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De uitvoering van wet- en regelgeving en toezicht vraagt om zorgvuldige procedures en uitvoeringsprocessen. Bij het inrichten of optimaliseren zoekt u naar een balans tussen goede naleving, optimale dienstverlening en integraal toezicht. Op basis van uw en onze kennis en ervaring vinden wij passende proces- en procedureverbeteringen, die meetbaar en merkbaar zijn voor de doelgroep en uw eigen organisatie.

Lees meer →

Gemeenten, provincies en waterschappen

De uitdaging van lokale overheden is om economische groei en maatschappelijke participatie te stimuleren. U houdt hierbij rekening met wat lokaal kan en vanuit de wetgeving moet. Wij reiken u praktijkvoorbeelden aan en bepalen samen met u wat voor uw lokale uitdagingen de beste oplossingen zijn. Zo verbeteren we uw dienstverlening, stimuleren we lokaal ondernemerschap en vergroten de participatie van burgers.

Lees meer →

Pragmatisch en inhoudelijk gedreven. Zo vertalen wij complexe vraagstukken over beleid en regelgeving in werkbare oplossingen voor overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en burgers. Op onze website willen wij u laten zien wat ons inspireert en bezighoudt.

Onze kennis en ervaringen delen we graag met u. Neem gerust contact met ons op om uw uitdagingen, ideeën en suggesties persoonlijk te bespreken.Sira Consulting is branchewinnaar van de Business Succes Award in de Overheidsconsultancybranche.

Nominatielabel-2016

Onze diensten

SIRA Consulting website

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Ministeries

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.

On Site

Meting toezichtlasten

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.

SIRA Consulting website

Dereguleren en passende regels

Gemeenten, provinicies en waterschappen

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

SIRA Consulting website

Regeldrukmeting

Ministeries

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

ipp

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

SIRA Consulting website

Lokale effectentoets

Gemeenten, provinicies en waterschappen

Bij het opstellen van regels en beleid moeten gemeenten keuzes maken. De Lokale Effectentoets (LET) helpt gemeenten door de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart te brengen.

Mensen

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Lees meer →

Nieuws

early_voting_at_bauer_drive_community_recreation_center

Eenvoudiger stemmen vanuit het buitenland

Op 15 maart 2017 mogen alle stemgerechtigde Nederlanders weer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wie in Nederland woont, kan zijn […]

sprong

Is Nederland klaar voor de digitale sprong?

Nederland heeft een hoog digitaal potentieel, maar maakt er slechts een klein deel van waar, aldus NL Next Level. Het […]

wine-1593943_1920

Drank- en Horecawet staat in de weg aan het gedogen van blurring

Om stadscentra en dorpskernen weer te laten bruisen en de lokale economie een boost te geven, experimenteren meerdere gemeenten met […]

belgium-1601917_1920

Inventarisatie regeldruk voor de maritieme sector

Ondernemers in de maritieme sector concurreren internationaal. Op delen van de markt, zoals de containervaart, zijn de marges momenteel zeer […]

Terras gracht gespiegeld

Ruimere regels voor terrassen bij tropische temperaturen

Het warme weer aan het eind van deze zomer is niet alleen mooi meegenomen voor de zonaanbidder, maar ook voor […]

Witch prohibition

De meest opmerkelijke regels van gemeenten en uit het buitenland

Waar mensen leven, zijn regels nodig. Vaak schieten we echter door in de omvang waarmee de overheid interactie wil regelen. […]