Ministeries

Wetten en regels zijn nodig om overheidsbeleid te realiseren. Uw uitdaging is om dit effectief en efficiënt vorm te geven. Dat vraagt om inzicht in de (maatschappelijke) effecten en kosten voor de bedrijven, burgers en de overheid zelf. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van dit inzicht en leveren oplossingen om regeldruk en uitvoeringskosten te voorkomen of merkbaar te verminderen. Samen werken we zo aan nog beter beleid en regelgeving.

Lees meer →

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De uitvoering van wet- en regelgeving en toezicht vraagt om zorgvuldige procedures en uitvoeringsprocessen. Bij het inrichten of optimaliseren zoekt u naar een balans tussen goede naleving, optimale dienstverlening en integraal toezicht. Op basis van uw en onze kennis en ervaring vinden wij passende proces- en procedureverbeteringen, die meetbaar en merkbaar zijn voor de doelgroep en uw eigen organisatie.

Lees meer →

Gemeenten, provincies en waterschappen

De uitdaging van lokale overheden is om economische groei en maatschappelijke participatie te stimuleren. U houdt hierbij rekening met wat lokaal kan en vanuit de wetgeving moet. Wij reiken u praktijkvoorbeelden aan en bepalen samen met u wat voor uw lokale uitdagingen de beste oplossingen zijn. Zo verbeteren we uw dienstverlening, stimuleren we lokaal ondernemerschap en vergroten de participatie van burgers.

Lees meer →

Pragmatisch en inhoudelijk gedreven. Zo vertalen wij complexe vraagstukken over beleid en regelgeving in werkbare oplossingen voor overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en burgers. Op onze website willen wij u laten zien wat ons inspireert en bezighoudt.

Onze kennis en ervaringen delen we graag met u. Neem gerust contact met ons op om uw uitdagingen, ideeën en suggesties persoonlijk te bespreken.Sira Consulting investeert in de volgende goede doelen

DayForChange website  cape craft design institute website  Talentfabriek010 website   Stichtingtrix-ambacht website   Logo-Stichting-MENS[1] website

Onze diensten

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Ministeries

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.

Meting toezichtlasten

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.

Dereguleren en passende regels

Gemeenten, provinicies en waterschappen

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Regeldrukmeting

Ministeries

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Lokale effectentoets

Gemeenten, provinicies en waterschappen

Bij het opstellen van regels en beleid moeten gemeenten keuzes maken. De Lokale Effectentoets (LET) helpt gemeenten door de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart te brengen.

Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Lees meer →

Nieuws

Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR): nieuwe regeldrukwaakhond met tanden

De huidige regeldrukwaakhond Actal krijgt een opvolger. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) krijgt toetsing van nieuwe wet- en regelgeving als […]

Veel knelpunten regelgeving zitten in de uitvoering

Bron: SC Online 11 mei 2017 Beleidsregels van uitvoeringsorganisaties en toezichthouders veroorzaken honderden miljoenen euro’s aan verborgen regeldruk. Die conclusie […]

Overheid vraagt nog steeds naar de bekende weg

De Nationale ombudsman schrijft in haar jaarverslag dat de overheid nog te veel naar bekende informatie vraagt. Burgers moeten voor […]

Vereenvoudiging regels rondom accijnsgoederen

De Europese Commissie lanceert een publieke consultatie over de algemene regels rond accijnsgoederen om deze op termijn te harmoniseren en […]

Forse regeldruk als gevolg van beleidsregels

Een van de grootste ergernissen van het bedrijfsleven is regeldruk. Het gaat daarbij om de kosten die bedrijven (moeten) maken […]

Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk

Bron: Nieuwsbericht Actal 10-04-2017 “Het kabinet wil minder regeldruk, maar het beleid richt zich uitsluitend op wetten, algemene maatregelen van […]