Brancheorganisaties

Sira Consulting werkt in projecten intensief samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en andere brancheorganisaties. Samen met ons eigen netwerk van bedrijven en de achterban van de branches, zijn we in staat om de effecten van wet- en regelgeving zichtbaar te maken en belemmeringen op te lossen.

Onze kracht is dat wij beleidsmatige, juridische en inhoudelijke kennis hebben van de wet- regelgeving en – soms belangrijker – het daar achterliggende (Europese of Nationale) beleid. Hierdoor zijn wij in staat om brancheorganisaties inzicht te geven in de politieke en bestuurlijke belangen en wat de haalbaarheid is van lobbytrajecten (om bijvoorbeeld regelgeving te vereenvoudigen).

Brug tussen bedrijfsleven en overheid

De toegevoegde waarde van onze opdrachten voor brancheorganisaties is dat wij de (soms zeer algemeen geformuleerde) problemen van ondernemers kunnen ‘vertalen’ naar concrete aangrijpingspunten om deze op te lossen. Onze ervaring is dat overheden voor helder geformuleerde problemen openstaan en bereid zijn te werken aan een oplossing. Als resultaat van onze projecten is een groot aantal knelpunten met regelgeving en beleid inmiddels opgelost.

Onze diensten

In de onderstaande diensten geven wij een toelichting op enkele door ons ontwikkelde projectaanpakken en methodieken. Deze sluiten aan bij het door dit kabinet gevoerde Topsectorenbeleid en de Maatwerkaanpak die specifiek gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers.

Wilt u meer lezen over door ons uitgevoerde projecten, blader dan eens door onze nieuwsberichten. Hierin zijn ook links opgenomen van rapportages die openbaar zijn gemaakt of naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

 

Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

De KAR-methodiek bepaalt welke kosten een bedrijf maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving. Dit levert nieuwe ideeën om regeldruk en belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

Maatwerkaanpak

De maatwerkaanpak lost sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen op die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving.