Beleidsverbetercyclus

De Beleidsverbetercyclus is een cyclisch proces van ontwerpen, implementeren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van beleid. Het doel van de cyclus: het leveren van een bijdrage aan een gestructureerde, gefundeerde en effectieve besturing van de overheid.

Klik hier om te zien wat de Beleidsverbetercyclus voor u kan betekenen.