IJzer smeden als het heet is

Evalueren van beleid en subsidies

Om te bepalen of beleid de beoogde doelen realiseert, moeten de gevolgen van bestaand beleid in kaart worden gebracht. Dit geldt voor wet- en regelgeving, maar ook voor andere beleidsinstrumenten, zoals subsidies, programma’s en zelfregulering.

Betere regelgeving en slimmer gebruik van beleidsinstrumenten

Overheden maken beleid en zetten beleidsinstrumenten in om maatschappelijke doelen te realiseren. In de praktijk worden de doelen soms niet gehaald of blijkt het toegepaste beleidsinstrument niet efficiënt. En dat is jammer.

Inzicht in de gevolgen van bestaand beleid helpt u om verbetermogelijkheden te identificeren, zodat de beoogde beleidsdoelen efficiënter en effectiever kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het beleid bij te stellen, aanpassingen te maken in regelgeving of de uitvoering of zelfs een ander beleidsinstrument te kiezen. Dit draagt bij aan een betere naleving, hogere maatschappelijke baten en lagere maatschappelijke kosten.

Sira Consulting: specialist in beleidsevaluaties

Wij bieden verschillende diensten om de doelmatigheid, doeltreffendheid, kosten en baten van bestaand beleid in kaart te brengen. Bij een beleidsevaluatie toetsen wij de doelmatigheid en doeltreffendheid conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Ook kunnen wij de maatschappelijke kosten en baten, uitvoeringslasten voor de overheid, en regeldruk voor ondernemers en burgers achteraf in kaart brengen.

In goede afstemming met alle belanghebbenden vertalen wij de onderzoeksbevindingen in heldere aanbevelingen waarmee u het effect van uw (subsidie)beleid kunt optimaliseren.

Onze diensten

 

Maatwerkoplossingen regeldruk

Ministeries

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Wet- en beleidsevaluaties

Ministeries

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.