Missie

Samen werken aan maatschappelijke vooruitgang

Sira Consulting werkt samen met opdrachtgevers en stakeholders aan maatschappelijke vooruitgang. Zo leveren wij onder andere een bijdrage aan meer werkgelegenheid, een gunstig economisch klimaat, bevorderen wij burgerparticipatie en goed openbaar bestuur.

Onderzoek en advies voor toekomstbestendig beleid

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met gedegen onderzoek en op feiten gebaseerde adviezen die bijdragen aan het realiseren van door de politiek gestelde beleidsdoelen door het optimaliseren van beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht. Wij houden daarbij rekening met de snel veranderende maatschappij.

Een merkbaar en werkbaar resultaat gestoeld op gedegen onderzoek en feiten. Voor burgers, professionals, ondernemers en de overheid.