Visie

Samen werken middenin de maatschappij

Vooruitgang bereik je samen. Daarom verbindt Sira Consulting beleidsmakers en regelgevers met de praktijk. Dat kunnen wij door ons brede en diverse netwerk bij de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Wij zetten partijen samen aan tafel en komen zo tot creatieve innovatieve oplossingen voor een merkbaar én werkbaar resultaat.

Op zoek naar de balans tussen de belangen

Onze adviseurs begrijpen het complexe speelveld waarbinnen overheden acteren en respecteren de belangen van de verschillende partijen. Wij wegen belangen zorgvuldig af en ondersteunen overheden bij het voorbereiden van politieke en bestuurlijke besluitvorming. Ook bij complexe en politiek gevoelige onderwerpen maken we een constructieve dialoog mogelijk. Zelfs waar belangentegenstellingen groot zijn.

Inhoudelijke kennis en expertise

Dankzij onze opdrachten, ons netwerk en de persoonlijke interesse van onze adviseurs hebben wij goed zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Onze expertise helpt ons om inzicht te krijgen in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het Rijk, lokale overheden, brancheorganisaties en ondernemers, en voor burgers en belangenorganisaties. Hierdoor zijn onze adviseurs volwaardig gesprekspartners voor experts.

Wij zetten onze kennis en expertise van sociaalwetenschappelijk en bedrijfseconomisch onderzoek in om te komen tot breed gedragen en met feiten onderbouwde oplossingen voor maatschappelijke vooruitgang. En hoe we tot die oplossingen komen is altijd herleidbaar.

Toegewijde adviseurs

Bij Sira Consulting werken deskundige mensen die samenwerken belangrijk vinden. Die gecommitteerd zijn aan hun projecten én aan hun opdrachtgevers. Mensen die doorgaan tot ze een oplossing hebben.