Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Sira Consulting heeft in samenwerking met een groot aantal uitvoeringsorganisaties en (rijks)toezichthouders uitvoeringsprocessen geoptimaliseerd. Hiermee is de kwaliteit van de dienstverlening merkbaar en meetbaar verbeterd en is gestapeld toezicht verminderd. Onze kracht is dat wij uitvoeringsprocessen niet alleen procesmatig bekijken maar ook de kwantitatieve indicatoren zichtbaar maken (in termen als toezichtlasten en doorlooptijden). Hierdoor wordt duidelijk wat een uitvoerings- of toezichtproces voor alle partijen kost en kunnen wij nagaan welke processtappen het meest relevant zijn om te optimaliseren.

Van buiten naar binnen

De toegevoegde waarde van onze opdrachten is dat wij concrete suggesties doen om uitvoerings­processen en toezicht te verbeteren. Hierbij maken wij graag gebruik van onze ‘van-buiten-naar-binnen-aanpak’ (onderdeel van het Bewijs van Goede Dienst) waarbij we samen met bedrijven en burgers bekijken welke procesverbeteringen mogelijk zijn.

Deze aanpak levert vernieuwende voorstellen op om uitvoerings- en toezichtprocessen te verbeteren, of aanleiding zijn om het beleid aan te passen. Het implementeren van onze voorstellen heeft geleid tot merkbaar betere dienstverlening en meetbaar minder uitvoeringskosten en toezichtlasten.

Onze diensten

In de onderstaande diensten geven wij een toelichting op enkele door ons ontwikkelde projectaanpakken en methodieken. Deze zijn uiteraard altijd maatwerk want iedere uitvoeringsorganisatie en toezichthouder heeft een eigen doelgroep, werkwijze en interne cultuur. Bovendien weten wij uit ervaring dat we ook rekening moeten houden met politieke en bestuurlijke afspraken.

Wilt u meer lezen over door ons uitgevoerde projecten, blader dan eens door onze nieuwsberichten. Hierin zijn ook links opgenomen van rapportages die openbaar zijn gemaakt of naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

 

 

Formatieonderzoek

Gemeenten, provincies en waterschappen Optimaliseren van uitvoering en processen

Hoeveel capaciteit heeft u nodig om een taak uit te voeren? Een formatieonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de capaciteit die nodig is om taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren.

Subsidie-evaluatie

Evalueren van beleid en subsidies

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

De klantreis in beeld

Gemeenten, provincies en waterschappen Ministeries Optimaliseren van uitvoering en processen

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Meting toezichtlasten

Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Optimaliseren van uitvoering en processen

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.