Senior consultant in het publieke domein

Bekijk de vacature

Als Senior Consultant werk je aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van beleid en uitvoering. Denk aan onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en subsidies, klantreisonderzoeken, knelpuntanalyses, kosten-batenanalyses en het optimaliseren van ketens en processen.

Sira Consulting ondersteunt overheden bij het vormgeven en optimaliseren van beleid, regelgeving, uitvoeringsprocessen en toezicht. De organisatie heeft in de afgelopen 18 jaar een uitstekende reputatie opgebouwd bij haar vele opdrachtgevers in het publieke domein zoals rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en diverse brancheverenigingen. Door gedegen kwantitatief en kwalitatief onderzoek te doen brengt Sira Consulting op feiten gebaseerde adviezen uit die impact hebben op onze samenleving. In alle opdrachten staat het leveren van toegevoegde waarde centraal; voor opdrachtgevers, de leefwereld van de bewoner, cliënt, klant en de werkomgeving van ondernemers.

De twintig medewerkers hebben echt passie voor maatschappelijke vraagstukken en zijn gedreven om samen met opdrachtgevers de uitkomsten van het onderzoek ook te voorzien van praktische en vernieuwende oplossingen. Sira Consulting ziet ruimte voor groei in haar markten en heeft de wens om meerdere, inhoudelijk gedreven senior consultants/onderzoekers aan haar teams toe te voegen. Sira Consulting werkt landelijk, vanuit Bilthoven en met een kantoor in Den Haag. Het merendeel van de opdrachtgevers bevindt zich in de Randstad.

Michel, teammanager: “Samen met mijn team richt ik mij op het verbeteren van beleid en de uitvoering ervan. We evalueren bestaand beleid, onderzoeken knelpunten en gaan in interactieve werkvormen op zoek naar werkbare oplossingen”.