Stage effectief en efficiënt toezicht

24/32 uur per week | Standplaats: Bilthoven

Ben jij op zoek naar een stageplaats waarin je echt een maatschappelijke bijdrage kunt leveren? En wil jij de kans krijgen om met diverse overheidsorganisaties in contact te komen? Spreekt het onderwerp toezicht jou aan? Dan komen we graag in contact met jou!

Onze organisatie

Sira Consulting ondersteunt overheden bij het vormgeven en optimaliseren van beleid, regelgeving, uitvoeringsprocessen en toezicht. In onze opdrachten doen wij kwantitatief en kwalitatief onderzoek en brengen we op feiten gebaseerde adviezen uit. In alle opdrachten staat het leveren van toegevoegde waarde centraal; meer werkgelegenheid, een gunstig economisch klimaat en het bevorderen van burgerparticipatie en een goed openbaar bestuur. Wij hebben passie voor maatschappelijke vraagstukken en zijn gedreven om, samen met onze opdrachtgevers, praktische en vernieuwende oplossingen te vinden.

Context

De overheid houdt op verschillende terreinen toezicht op de verplichtingen die voortkomen uit algemeen geldende rechtsregels en (individueel) gestelde voorschriften. Dit toezicht vindt plaats op verschillende niveaus in de samenleving. Als inwoner van Nederland kan je bijvoorbeeld worden gecontroleerd op het bij je dragen van een identiteitsbewijs. En als eigenaar van een bedrijf moet je ervoor zorgdragen dat jouw producten voldoen aan de geldende milieueisen. De verplichtingen vanuit rechtsregels en (individueel) gestelde voorschriften hebben als doel het beschermen van de samenleving op meerdere niveaus. Bijvoorbeeld het voorkomen van voedselvergiftiging, oneerlijke concurrentie en eventuele schadelijke (neven)effecten van marktwerking. Het is daarom belangrijk dat toezicht zorgvuldig gebeurt en effect heeft. Het is echter niet wenselijk en mogelijk om alles te controleren. Daarom moet toezicht efficiënt worden uitgevoerd en niet leiden tot onnodige lasten voor zowel de toezichthouder als degene of het bedrijf waarbij het toezicht plaatsvindt.

De stage

De stage richt zich op rechtsregels vanuit de Rijksoverheid bij bedrijven. Individueel gestelde voorschriften voor bedrijven en toezicht op individuen vallen buiten deze stage. Afbakening van het terrein van toezicht wordt in overleg bepaald.

De stage focust op één van onderstaande twee onderwerpen van toezicht:

  1. Wat maakt toezicht effectief?

Wij willen graag te weten komen welke factoren de effectiviteit van toezicht bepalen. Aansluitend daarop willen wij graag weten hoe je die factoren kan meten. Op basis van die gegevens kan een methodiek worden uitgewerkt om de effectiviteit van verschillende toezichtinstrumenten te bepalen. Het resultaat is een uitgewerkte toezichtmethodiek die praktisch bruikbaar en breed toepasbaar is en aangeeft op welke aspecten de effecten van toezicht beoordeeld kunnen worden.

  1. Welke invloed hebben de coronamaatregelen gehad op de effectiviteit van toezicht?

Wij willen graag te weten komen of de coronacrisis effect heeft gehad op de manier van toezichthouden. Hebben ondertoezichtgestelden bijvoorbeeld meer of minder toezicht gehad? Het is ook mogelijk dat toezicht meer met digitale middelen heeft plaatsgevonden. De vraag is of de coronacrisis daarmee invloed heeft gehad op de effectiviteit van toezicht. Het resultaat is een afgestemd onderzoeksrapport met geleerde lessen over toezicht onder de coronamaatregelen en aanbevelingen voor de toekomst.

De stagiair kiest een onderwerp en stelt een onderzoeksvraag op. Voor het onderzoek naar een nieuwe toezichtsmethodiek voert de stagiair een literatuuronderzoek uit, waarin hij of zij de (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van de effectiviteit van toezicht bestudeert en de goedwerkende elementen in kaart brengt. Voor het onderzoek naar de effecten van de coronacrisis onderzoekt de stagiair in de praktijk bij verschillende toezichthouders hoe het toezicht in de coronatijd plaatsvond en wat de effecten daarvan waren. Dit kunnen zowel overheidstoezichthouders zijn als toezichthouders vanuit de markt.

Wat bieden wij?

Begeleiding en introductie

Tijdens de gehele stage word je begeleid door een van onze adviseurs. Wij stimuleren creatieve ideeën en oplossingen om te komen tot een goed eindresultaat. De stagiair kan gebruikmaken van de kennis en expertise van al onze adviseurs. Ook zullen wij zorgdragen voor de benodigde introducties bij ons uitgebreide netwerk van toezichthoudende instanties. Meerdere adviseurs zijn lid van Jong Vide (onderdeel van Vide, de Nederlandse beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren).

Uren, vergoeding en werkplek

Gezien de omvang van de stage verwachten wij dat de gemiddelde tijdsbesteding 24 / 32 uur per week is, gedurende een periode van 3 maanden. Voorafgaand aan de stage maken wij hierover samen afspraken.

De vergoeding die wij bieden voor de stage is € 400,- op basis van 32 uur. Indien je niet beschikt over een OV jaarkaart, dan worden de reiskosten vergoed. Indien je niet beschikt over een laptop stellen wij die beschikbaar.

Sira Consulting heeft een locatie in Bilthoven en in Den Haag waar je kan werken als je niet thuis werkt. Er is een maximale bezetting per pand vastgesteld in verband met de coronamaatregelen.

We zijn altijd op zoek naar talentvolle collega’s. Indien de samenwerking van beide kanten goed bevalt dan hoort indiensttreding na de stageperiode tot de mogelijkheden.

Wie zoeken we?

Iemand met interesse in onderzoek en affiniteit met toezicht. Hij of zij moet goed zelfstandig kunnen werken én het leuk vinden om (literatuur)onderzoek te doen of contact te leggen met veel instanties. De opleiding is daarbij minder relevant, maar kan bijvoorbeeld bestuurskunde, economie of rechten zijn.

Interesse?

Stuur dan je cv en motivatiebrief + onderzoeksvoorstel naar vacature@siraconsulting.nl. Heb je een vraag of wil je graag eerst even bellen, neem dan contact op met Steffie Pennings via 030-3078835.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.