Regeldrukonderzoek

Alle kosten die inwoners en bedrijven maken om te voldoen aan wetten en regels van de Rijksoverheid: dat noemen we regeldruk. En volgens ons kan die regeldruk nog heel wat lager. Bij Sira Consulting geloven we dat goede regelgeving en minder regeldruk zorgen voor meer innovatie, economische groei en participatie. Bovendien draagt het bij aan een transparante overheid. Zowel overheden als bedrijven kunnen bij ons terecht voor een regeldrukonderzoek. We meten dan de tijd en kosten die bedrijven en inwoners moeten investeren om wetten en regels na te leven.

Verminderen én voorkomen
Het meten van regeldruk is onderdeel van het Beleidskompas van de Rijksoverheid. Daarnaast zetten ministeries regeldrukmetingen in als onderbouwing bij de afweging tussen beleidsopties voor Europese en nationale regelgeving. Hiermee kan regeldruk niet alleen worden verminderd, maar ook worden voorkomen.

Eigen model volgens landelijke methodiek
Voor regeldrukmetingen zetten we ons Standaard Kostenmodel (SKM) in, dat we in 2002 hebben ontwikkeld. Dit model maakt deel uit van een landelijk vastgestelde methodiek voor het meten van regeldruk (administratieve lasten en nalevingskosten). We doen dit voor bestaande wet- en regelgeving (ex post), maar ook bij voorgenomen beleid (ex ante). Daarnaast doen we concrete voorstellen om de regeldruk te verminderen.

Combinatie mogelijk met artikel 2- onderzoek
Heeft een nieuwe wet invloed op de uitvoeringslasten van gemeenten en/of provincies? Dan is het noodzakelijk om deze effecten in kaart te brengen volgens artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet. Dit onderzoek kan gelijktijdig of gecombineerd worden uitgevoerd met het regeldrukonderzoek. Lees meer over onze werkwijze bij een artikel 2-onderzoek.

Onze aanpak voor bedrijven
We voeren niet alleen regeldrukmetingen uit voor overheden, maar ook in opdracht van het bedrijfsleven. In dat geval gebruiken we de Kostengestuurde Aanpak Regeldruk of de MKB-indicatorenaanpak. Met deze aanpak benaderen we de regeldruk vanuit het oogpunt van de ondernemer, in plaats van de regelgeving zelf.

Voorbeelden van regeldrukonderzoeken
Enkele voorbeelden van regeldrukonderzoeken die we hebben uitgevoerd zijn:

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex.