Bedrijfseffectentoets

Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven bij nieuwe of gewijzigde regelgeving? De Bedrijfseffectentoets (BET) brengt dit in kaart. Sira Consulting voert regelmatig BET’s uit voor diverse ministeries.

Inzichten uit de praktijk

Het is van belang om gedetailleerd inzicht te krijgen in de verwachte bedrijfseffecten van nieuwe wetten of regels. Daarom verzamelen we in de bedrijfseffectentoets inzichten uit de praktijk: specifieke kwantitatieve gegevens die we vervolgens analyseren. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bedrijven dat met de wet of regels te maken krijgt, de effecten op regeldruk, overige bedrijfseffecten en markteffecten. Zo kunnen we beoordelen of deze effecten in verhouding staan tot het doel van de regelgeving en dus proportioneel zijn. Uit onze ervaringen blijkt dat het tijdig uitvoeren van een BET veel toegevoegde waarde heeft. Het verbetert de kwaliteit van de regelgeving en voorkomt onverwachte effecten.

Onze aanpak

Sira Consulting heeft een uitgebreid netwerk van ondernemers en experts. We betrekken ondernemers bij het beoordelen van relevante aspecten van de nieuwe of gewijzigde regelgeving. Daarna bepalen we wat de gevolgen zijn voor hun bedrijfsvoering en de markt. We vergelijken dit met enkele beleidsalternatieven, waaronder het zogenoemde 0-alternatief. Als onderdeel van de BET voeren we ook een regeldrukmeting uit. We analyseren alle resultaten en beantwoorden met de uitkomsten de acht standaardvragen in de BET.

Goed om te weten

De BET is verplicht voor nieuw beleid of nieuwe regels volgens het ‘Beleidskompas’. In de toelichting op de regelgeving worden de resultaten van de BET gerapporteerd.

Voorbeelden van bedrijfseffectentoetsen

Enkele voorbeelden van bedrijfseffectentoets die wij hebben uitgevoerd zijn:

Bedrijfseffectentoets ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Bedrijfseffectentoets Energiewet (2021)

Bedrijfseffectentoets aanpassing algemene regels lucht industrie (2021)

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Patrick van der Poll.