Biobased en circulaire economie

Het kabinet streeft ernaar de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen te innoveren en te stimuleren. Daarnaast wil de overheid bedrijven ondersteunen, die een bijdrage leveren aan duurzame groei, vernieuwing van de economie en het verminderen van fossiele grondstoffen. Deze ontwikkeling naar een zogenaamde biobased economy of circulaire economie als alternatief voor de huidige lineaire economie, biedt het Nederlandse bedrijfsleven kansen. Zeker als de overheid zich ontpopt als aanjager voor het genereren van nieuwe producten en verdienmodellen met een hoge toegevoegde waarde.

De huidige wet- en regelgeving, echter, belemmert bedrijven in de transitie naar een biobased- en circulaire economie. Een van de onderliggende oorzaken is dat bij het opstellen van wet- en regelgeving onvoldoende wordt geanticipeerd op innovaties en nieuwe ontwikkelingen. Om een biobased – en circulaire economie succesvol in te kunnen richten, is het van belang deze belemmeringen weg te nemen.

Wat leveren wij

Wij zijn specialisten met uitgebreide expertise op de verschillende gebieden van biobased- en circulaire economie. In nauwe samenwerking met bedrijven en overheden identificeren wij relevante  belemmeringen en mogelijkheden om deze weg te nemen. Daarbij zoeken we expliciet naar oplossingen, welke vertaald worden kunnen worden in business kansen.

Neem contact met ons op

Sira Consulting heeft reeds diverse succesvolle projecten uitgevoerd, waarbij belemmeringen en mogelijke oplossingen in de biobased economy en circulaire economie zijn geïdentificeerd. Op uw verzoek kunnen we  onze ervaringen in de diverse industrieën en segmenten met u delen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met