Dereguleren en passende regels

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn voor bedrijven, burgers en waterschappen het aanspreekpunt voor knellende regels en trage procedures. Sira Consulting ondersteunt deze overheden bij het duurzaam terugdringen van de lokale regeldruk.

Lokale regelgeving

Gemeentelijke verordeningen (zoals de APV), provinciale verordeningen en de Keur zijn voorbeelden van lokale regels. Deze regels veroorzaken regeldruk. Daarnaast zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde landelijke regels. De uitvoering hiervan kan onbedoeld onnodige regeldruk veroorzaken.

In kaart brengen en verbeteren

‘Dereguleren en passende regels’ is een werkwijze waarbij wij niet alleen kijken naar het ‘opschonen’ van het regelbestand, maar ook de functionaliteit van de regels onderzoeken. Dit begint bij het gezamenlijk ontwikkelen van een visie: wat zijn de principes, keuzes en onderbouwingen voor een bepaalde regelgeving of uitvoeringsproces? Daarbij kwantificeren wij de regeldruk, de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers; en de uitvoeringslasten voor de overheid zelf.

Met de verkregen inzichten formuleren we gezamenlijk concrete verbetermaatregelen. Hierbij maken we gebruik van onze kennis over en ervaring met lokale regels en uitvoeringsprocessen bij andere overheden. Met deze praktijkvoorbeelden ontstaan dan pragmatische en haalbare oplossingen. Voor iedere oplossing kwantificeren we het effect en geven we aan op welk niveau besluitvorming nodig is om deze te implementeren.

Naar passende regels

Door het gebruik van oplossingen uit de praktijk kunnen gemeenten, provincies en waterschappen in korte tijd regels schrappen, vereenvoudigen en de dienstverlening verbeteren. Het resultaat is bovendien meetbaar, zodat ook achteraf aantoonbaar is dat de lokale economie en de maatschappelijke participatie is verbeterd.

Video: Dereguleren en passende regels Den Haag

Meer weten?

Neem dan contact op met