Invoeringstoets

Werken nieuwe regels zoals ze zijn bedoeld? Het is belangrijk om ze snel bij te stellen wanneer dat niet het geval blijkt te zijn. Niet alleen om knelpunten en onbedoelde effecten tegen te gaan, maar ook om ervoor te zorgen dat de wél bedoelde beleidseffecten van de regelgeving bereikt kunnen worden. Een invoeringstoets geeft hier inzicht in. De professionals van Sira Consulting voeren zo’n toets graag uit.

Toetsen op het vroegst mogelijke moment
Met een invoeringstoets onderzoeken we de werking van nieuwe regels in de praktijk. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de doelgroep en de uitvoering. We voeren de invoeringstoets uit op het vroegst mogelijke moment waarop hierover uitspraken zijn te doen, bijvoorbeeld een jaar na inwerkingtreding van de regels.  De toets geeft antwoord op de volgende hoofdvragen:

  • Hoe pakt de regelgeving uit voor de doelgroep?
  • Hoe pakt de regelgeving uit voor de uitvoering?

Voordelen
Met een invoeringstoets spelen overheden eerder en beter in op signalen van inwoners, organisaties en bedrijven over de werking van nieuwe regels in de praktijk. Bovendien worden uitvoeringsorganisaties door de invoeringstoets in staat gesteld om knelpunten uit de praktijk terug te sturen naar de tekentafel. Zo kunnen onvoorziene negatieve gevolgen van beleidswijzigingen tijdig worden opgepakt en opgelost.

Rapport als basis voor het gesprek
We leggen de resultaten van de invoeringstoets vast in een onderzoeksrapport. Dit gebruiken overheden als basis voor het voeren van het gesprek tussen politiek, beleid en uitvoering. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor nieuwe regelgeving, een bijstelling van de bestaande regels of een aanpassing van de uitvoeringspraktijk.

Praktische handvatten
Dankzij de invoeringstoets krijgen overheden helder inzicht in de uitvoeringsproblemen bij nieuwe regelgeving. Dat komt doordat wij in onze opdrachten altijd zowel de doelgroep als de uitvoering betrekken, of het nu om een toets voor een ministerie, uitvoeringsorganisatie, inspectie, decentrale overheid of brancheorganisatie gaat. Met de resultaten van de invoeringstoets bieden we overheden daardoor praktische handvatten om verbeteringen kort na het in werking treden van nieuwe regels door te voeren.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Carolien Klein Haarhuis.