Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op de totale bedrijfskosten en de winstgevendheid. Deze vernieuwende methodiek heeft  Sira Consulting ontwikkeld om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren.

Inzicht op bedrijfsniveau

Bedrijven investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte? Het is voor veel brancheorganisaties niet eenvoudig om daar inzicht in te krijgen.

KAR staat voor Kostengestuurde Aanpak Regeldruk en geeft precies aan welke regelgeving kosten en knelpunten veroorzaken. Met onze systematische werkwijze, geven wij u inzicht in hoe dit de winstgevendheid of bedrijfsontwikkeling beïnvloedt.

Sira Consulting heeft de KAR-methodiek inmiddels met succes ingezet in de volgende sectoren:

De resultaten in verschillende sectoren hebben laten zien dat regeldruk een significant deel van de bedrijfskosten kan zijn (variërend van 10-30% van de totale bedrijfskosten) en van significante invloed is op het bedrijfsresultaat. Bovendien kan de regeldruk van jaar tot jaar sterk verschillen doordat bedrijven nieuwe of gewijzigde regelgeving moeten doorvoeren.

Resultaat op brancheniveau

De KAR-methodiek focust op knelpunten die – wanneer deze zijn opgelost – een aantoonbare bijdrage leveren aan economische groei en werkgelegenheid. Om merkbare vermindering voor uw leden te realiseren, ondersteunen wij bij het formuleren van concrete oplossingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met