Knelpuntenonderzoek

Inwoners, bedrijven en instellingen willen probleemloos zaken doen met de overheid en zich verder vooral bezighouden met hun passie en kernactiviteiten. Dit is alleen mogelijk als zij de dienstverlening als optimaal en de regeldruk als minimaal ervaren. Het is daarom belangrijk om knelpunten en belemmeringen die voortkomen uit het contact met de overheid zoveel mogelijk te beperken. Sira Consulting draagt hieraan bij door knelpuntenonderzoeken uit te voeren.

Gedegen analyse, creatieve oplossingen
Onze professionals hebben kennis over de geldende wetten en regels én ervaring met de uitvoeringspraktijk. Daardoor analyseren we snel complexe situaties, leggen we de vinger op de zere plek en komen we tot helder geformuleerde knelpunten.

Vervolgens verzamelen we oplossingen voor de knelpunten. Hiervoor gaan we samen met alle relevante partijen in overleg, bijvoorbeeld in de vorm van een interactieve werksessie. Dit stimuleert klantgericht denken en handelen. Aan de hand van diverse in te zetten werkvormen komen we gezamenlijk tot creatieve oplossingen. We vragen betrokkenen hierbij breed na te denken over verbetermogelijkheden, waardoor nieuwe ideeën en concepten aangedragen kunnen worden. Deze creatieve oplossingen werken wij uit tot oplossingen die concreet en werkbaar zijn voor ieder specifiek knelpunt. Ook brengen we in kaart wat de doelgroep gaat merken van de gekozen oplossing.  Onze knelpuntenonderzoeken resulteren in verbetering van de dienstverlening en kostenbesparing voor zowel de doelgroep als overheden en uitvoeringsorganisaties.

Klantreismethodiek en maatwerkaanpak
Wij gebruiken verschillende methoden in onze knelpuntenonderzoeken:

  • Met een aanpak aan de hand van life events verminderen we ervaren regeldruk rondom grote levensgebeurtenissen. Dit doen we met behulp van de klantreismethodiek. Wij hebben de methodiek ontwikkeld die de Rijksoverheid hierbij voorschrijft.
  • Met maatwerkoplossingen pakken we sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen aan die worden veroorzaakt door beleid, regelgeving of uitvoeringsprocessen.

Vooruitkijken naar de implementatie
Bij Sira kun je niet alleen terecht voor een helder knelpuntenonderzoek. We kijken ook vooruit naar het implementatietraject. Hierbij geven wij inzicht in het tijdpad, de actiehouders en de aandachtspunten voor de implementatie.

Voorbeeldonderzoeken
We hebben de klantreismethodiek onder meer toegepast op de volgende life events:

We hebben een maatwerkoplossing geleverd voor onder andere de volgende doelgroepen:

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Michel Bloemheuvel.