Kostprijsonderzoek

Zijn de vastgestelde tarieven kostendekkend en goed onderbouwd? Professionals van Sira Consulting helpen graag bij het beantwoorden van die vraag door een kostprijsonderzoek uit te voeren.

Onderbouwd en transparant
Een kostprijsonderzoek ondersteunt bij het vaststellen, onderbouwen en monitoren van kostprijzen of tarieven en helpt hiervoor draagvlak te creëren bij de betrokkenen. Met zo’n onderzoek sla je een brug tussen de (subsidie)verstrekker en -ontvanger. Het geeft een transparant en onderbouwd overzicht van de kosten, baten en productie van je organisatie.

Van quickscan tot representatief onderzoek
De grootte van een kostprijsonderzoek is afhankelijk van de grootte en opbouw van je doelgroep. Een kostprijsonderzoek is daarom mogelijk in verschillende varianten. We kunnen een quickscan uitvoeren, maar ook via een statistisch representatief onderzoek de helderheid geven die je organisatie nodig heeft.

Met kostprijsmodellen geven we structureel inzicht in de kostendekkendheid van vergoedingen. We kunnen ze aanpassen aan eventuele wijzigingen in taken. Ook kunnen we de modellen inzetten om te monitoren: aan welke knoppen kun je draaien om een gewenste verandering te bereiken?

Maximaal inzicht, minimale belasting
Goed onderbouwde inzichten met zo min mogelijk belasting voor de betrokken organisaties: dat is ons uitgangspunt bij het uitvoeren van een kostprijsonderzoek. Daarom nemen we bij het ontwikkelen van kostprijsmodellen onze samenwerking met de opdrachtgever en andere stakeholders altijd als uitgangspunt. Zo beperken we de administratieve last tot een minimum, en maken we gebruik van slimme vragenlijsten en interviews om de kostprijzen op te bouwen. Dat kost de betrokken organisaties zo min mogelijk tijd. Het resultaat van onze aanpak? Een helder en praktisch kostprijsmodel, waarmee je meteen aan de slag kan.

Voorbeelden van kostprijsonderzoeken
Met trots zetten we onze kennis en ervaring in om de beste resultaten te behalen voor onze opdrachtgevers. We beschikken over uitgebreide expertise in het uitvoeren van kostprijsonderzoeken met uiteenlopende doeleinden. Enkele voorbeelden van succesvolle projecten zijn onder andere:

  • het kostprijsonderzoek voor de Reclassering (2022)
  • het opstellen van standaardkostprijzen voor BIJ12 (2022)
  • kostprijsonderzoeken voor de NZa op het gebied van GGZ-FZ (2019) en huisartsenzorg (2017)
  • het herijken van tarieven voor het Bevolkingsonderzoek borstkanker (2022)
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Patrick van der Poll.