Lokale-effectentoets

Bij het opstellen van regels en beleid moeten gemeenten keuzes maken. De lokale-effectentoets (LET) helpt gemeenten door de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart te brengen. De LET is een belangrijk onderdeel van de beleidsverbetercyclus.

Juiste keuzes maken

Gemeenten spelen met hun beleid in op wat er in de samenleving gebeurt. Om de juiste keuzes te kunnen maken, is het goed om te weten wat de effecten, kosten en baten van dat beleid zijn.

De LET is een online hulpmiddel waarmee gemeenten de effecten van beleid en uitvoering kunnen toetsen en doorrekenen. Zo kunnen ze snel kostenbesparende maatregelen herkennen en doorvoeren, regeldruk structureel verminderen en dienstverlening verbeteren.

LET: effecten van beleid in kaart

De lokale-effectentoets brengt de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart. Gemeenten kunnen met de LET:

  • Bestaand beleid toetsen: is het nodig om nieuw beleid te formuleren, of kunt u aansluiten bij bestaande regels? En welk beleidsinstrument heeft de minste lasten voor ondernemers, burgers en de gemeente?
  • Huidig lokaal beleid evalueren.
  • Voorstellen voor deregulering onderbouwen.
  • Beleid optimaliseren: hoe kunt u de werkprocessen in uw organisatie verbeteren? En hoeveel bespaart u daarmee?

Leer zelf werken met de LET

Wilt u zelf met de LET aan de slag? Sira Consulting verzorgt ook praktijkgerichte trainingen die inzicht geven in:

  • De uitgangspunten voor het maken van lokaal beleid en regelgeving.
  • De impact en mogelijke risico’s van beleid.
  • Het formuleren van beleidsalternatieven (scenario’s).
  • De kosten en effecten van het beleid en eventuele alternatieven.

De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, juristen en controllers. Voor raadsleden, gemeentesecretarissen en afdelingshoofden hebben wij een aangepaste training. Deze training besteedt meer aandacht aan de bestuurlijke aspecten van het maken van lokaal beleid en regelgeving.

De LET is ook onderdeel van de ‘Leergang Decentrale Verordeningen’ van prof. mr. S. E. Zijlstra van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ontwikkeld door en voor gemeenten

De LET is voortgekomen uit de bestuurlijke afspraken die de VNG met het Rijk heeft gemaakt en onderdeel van het VNG werkprogramma ‘Beter en Concreter’.  Sira Consulting ontwikkelt de LET in samenwerking met de VNG, de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diverse gemeenten.

Meer weten?

Neem dan contact op met