Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een onderbouwde keuze maken tussen verschillende beleidsvarianten is van groot belang voor overheden. Bij welke variant zijn de maatschappelijke opbrengsten in balans met de benodigde investering? Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) helpt overheden hierbij om gestructureerd inzicht te krijgen.  Op zoek naar een ervaren partner voor een MKBA? De professionals van Sira Consulting zetten hun expertise graag voor je in.

Baten en kosten in beeld
We voeren de analyse uit volgens de algemene leidraad MKBA van het Rijk. We starten door per beleidsvariant in kaart te brengen wie profiteren van de baten en hoe groot dit profijt is. Dat doen we in overleg met alle betrokken partijen. Ook bepalen we dan welke randvoorwaarden er zijn om deze baten te realiseren.

Vervolgens ramen we per beleidsvariant de hoogte van de benodigde investering en de structurele kosten. Hierbij brengen we ook in beeld wie welke lasten draagt.

Dit levert het op
De analyse levert een helder rapport op met een concreet overzicht van de maatschappelijke kosten en baten. Waar mogelijk vertalen we daarbij de kosten en de baten ook naar euro’s, om een nog duidelijker inzicht te bieden. Naast het rapport leveren we een kosten- en batenmodel op waarin alle berekeningen herleidbaar en transparant zijn opgenomen.

En dan is de overheidsorganisatie weer aan zet: met onze MKBA kun je nu een onderbouwde en transparante afweging maken of een beleidsmaatregel de investering waard is, en of ze bijdraagt aan het welzijn van de samenleving.

Voorbeelden van kostprijsonderzoeken

Enkele voorbeelden van MKBA’s die we hebben uitgevoerd zijn:

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Patrick van der Poll.