Maatwerkaanpak

De maatwerkaanpak is erop gericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen die veroorzaakt worden door beleid, regelgeving of de uitvoeringsprocessen weg te nemen. De maatwerkaanpak is onderdeel van het kabinetsbeleid en geniet zowel bestuurlijk als politiek veel belangstelling.

Duidelijke knelpunten

Ondernemers geven aan dat ze veel last (en soms zelf frustratie) hebben van wet- en regelgeving die bedrijfsuitbreiding, innovaties of nieuwe projecten in de weg staan. In de praktijk blijkt het bovendien niet eenvoudig om helder te formuleren waardoor het knelpunt wordt veroorzaakt. Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, zijn wij in staat complexe situaties te analyseren en te komen tot helder geformuleerde knelpunten.

Concrete en haalbare oplossingen

Wij hebben geconstateerd dat de meeste knelpunten en belemmeringen zijn op te lossen door samen met alle relevante partijen (overheid, toezichthouder en bedrijfsleven) in overleg te gaan. Het resultaat zijn concrete en haalbare oplossingen die op maat zijn gemaakt voor het specifieke knelpunt.

Wij hebben onder meer een bijdrage geleverd aan concrete oplossingen voor:

  • De knelpunten in de transport sector (Commissie Noordzij)
  • De 25 belangrijkste knelpunten van VNO-NCW (Commissie Peijs)
  • Een groot aantal belemmeringen in de Biobased Economy.
  • Knelpunten met regeldruk voor vrijwilligers

Op basis van onze ervaringen uit deze en lopende projecten zijn wij in staat om u als brancheorganisatie inzicht te geven in de politieke en bestuurlijke haalbaarheid van voorstellen om lastendruk voor uw achterban te verminderen.

Meer weten?

Neem dan contact op met