Meting toezichtlasten

U wilt investeren in efficiënter en effectiever toezicht? Sira Consulting analyseert de huidige situatie en brengt toezichtlasten in kaart. Daarna formuleren we een onderbouwd verbeterprogramma.

Last van toezicht?

Om te beoordelen of bedrijven aan de wet voldoen, is toezicht een belangrijk instrument. Toezicht bevordert naleving van de regels. Maar toezicht veroorzaakt ook lasten bij bedrijven en instellingen. Sira Consulting helpt u onnodige toezichtlasten te verminderen. Wij evalueren het effect van maatregelen voor- en achteraf en drukken dat uit in meetbaar minder toezichtlasten. Dat zorgt voor beter, effectiever en efficiënter toezicht met merkbaar minder lasten.

Toezicht met effect

Sira Consulting heeft een instrumentarium ontwikkeld voor het meten van toezichtlasten. Dit instrumentarium geeft inzicht in de verschillende aspecten van toezicht en biedt:

  • een optimale beheersing van risico’s;
  • mogelijkheden om risico’s te prioriteren met behulp van risicoanalyse;
  • managementinformatie over het presteren van uw organisatie;
  • inzicht in hoe bedrijven het toezicht en de dienstverlening van uw organisatie ervaren;
  • inzicht in de gevolgen van toezicht voor de economische positie van bedrijven, binnen Nederland en in internationaal perspectief.

Kwaliteit van toezicht

Inspecties willen een goed kwaliteitsniveau nastreven in hun omgang met burgers, bedrijven of instellingen. Goed toezicht zorgt immers voor een betere naleving. Om de kwaliteit van het toezicht van ‘buiten naar binnen’ te verbeteren hebben wij in samenwerking met het Bureau inspectieraad het Bewijs van Goede Dienst voor rijksinspecties ontwikkeld. Dit is onder meer toegepast door de douane, de Staatstoezicht op de mijnen, Inspectie SZW en onderdelen van de VWA.

Meer weten?

Neem dan contact op met