Normtijdenonderzoek

Hoeveel tijd en capaciteit is er nodig om de producten en diensten binnen je organisatie uit te voeren? Een belangrijke vraag, waarop vaak geen duidelijk antwoord gegeven kan worden. Sira Consulting voert normtijdenonderzoeken uit om ervoor te zorgen dat je dat inzicht wél krijgt.

Waarom een normtijdenonderzoek?
Een normtijdenonderzoek maakt helder wat de gemiddelde tijdbesteding is om bepaalde taken in een organisatie doelmatig en doeltreffend uit te voeren. Met dit onderzoek, ook wel formatieonderzoek genoemd, krijg je een overzicht van betrouwbare en actuele normtijden. Deze tijden kun je gebruiken om de organisatie verder te verbeteren. Bijvoorbeeld om financiële keuzes te onderbouwen, werkprocessen te optimaliseren of om de maximale capaciteit te berekenen.

Onze aanpak
Bij het onderzoek maken we gebruik van een Continue Tijdstudie (CTS) of Multi Moment Opname (MMO). We starten door samen met deskundigen binnen de organisatie in kaart te brengen welke werkprocessen er allemaal zijn. Deze producten en werkzaamheden leggen we vast in een meetprofiel en dat profiel zetten we in een app. Daarna kunnen medewerkers via die app de tijd bijhouden voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Hiervoor krijgen medewerkers eerst een uitleg. Tijdens de meetperiode bieden we vanzelfsprekend begeleiding aan de medewerkers die de metingen uitvoeren. Ook voeren we kwaliteitscontroles uit op de resultaten die binnenkomen. Zo kunnen we als dat nodig is meteen bijsturen.

Dit levert het op
Als de meetperiode is afgerond, analyseren we de resultaten en valideren we deze. Met een model berekenen we vervolgens de normtijd per taak. De berekeningen geven ook inzicht in welke taken door welke functie worden uitgevoerd. Het model is transparant en eenvoudig in het gebruik, zodat organisaties het op een later moment zelf kunnen updaten met nieuwe gegevens.

Alle tijdbestedingen per activiteit leggen we tot slot vast in een rapport. Hierin vind je een toelichting op de normtijden en de benodigde capaciteit. Ook geven we op basis van de uitkomsten concrete aanbevelingen om de uitvoering van werkzaamheden binnen je organisatie verder te kunnen optimaliseren.

Goed te weten
Je kunt een normtijden- of formatieonderzoek combineren met een kostprijsonderzoek. Dit onderzoek levert je organisatie een gedetailleerde berekening op van de kostprijzen en tarieven.

Voorbeelden van normtijdenonderzoeken
Sira Consulting heeft ruime ervaring met normtijden- en formatieonderzoeken. Zo voerden we onderzoek uit voor het UWV voor de Arbeidsjuridische dienstverlening (2022) en de WW-dienstverlening (2023). Ook deden we een het tijdbestedingsonderzoek binnen het kostprijsonderzoek Reclassering (2021).

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Eva de Beet.