Regeldrukmeting

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Sira Consulting meet deze regeldruk en komt met oplossingen om die te verminderen. Immers, met goede regelgeving en minder regeldruk creëren we ruimte voor innovatie, economische groei en participatie van de maatschappij. Bovendien draagt dit direct bij aan een transparante overheid.

Voorkom onnodige regeldruk

Iedereen begrijpt dat regels nodig zijn om de samenleving leefbaar te houden. Bedrijven, burgers en organisaties ervaren echter wel veel kosten bij het naleven van de vele, soms complexe regels. Sira Consulting meet hoeveel tijd en geld deze naleving kosten. We maken hierbij gebruik van het door ons in 2002 ontwikkelde standaardkostenmodel. Dit model is onderdeel van de landelijk vastgestelde methodiek voor het meten van regeldruk (administratieve lasten en nalevingskosten).

Meten is verbeteren

Sira Consulting heeft ruime ervaring en inhoudelijke expertise in huis om regeldruk te meten:

  • Administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers.
  • Bestuurlijke lasten (uitvoeringslasten) voor de overheid.

Dit doen we voor bestaande wet- en regelgeving (ex post), maar ook bij voorgenomen beleid (ex ante). Daarbij geven we concrete voorstellen om de regeldruk te verminderen. Het meten van de regeldruk biedt immers inzicht in de mogelijkheden om beleid en regelgeving efficiënter en effectiever uit te voeren.

De resultaten van onze onderzoeken kunnen worden gebruikt voor de verplichte toetsen van het integraal afwegingskader, maar bijvoorbeeld ook als onderbouwing bij de afweging tussen verschillende beleidsopties voor Europese en nationale regelgeving. Hiermee kan regeldruk niet alleen worden verminderd, maar ook worden voorkomen.

Een alternatieve benadering

Ondanks de vele inspanningen om de regeldruk te verminderen, klagen bedrijven en burgers nog altijd over de hoge kosten. Met onze kennis en ervaring hebben wij daarom een nieuwe onderzoeksmethodiek ontwikkeld om regeldruk inzichtelijk te maken: de KAR-methodiek. Hierbij wordt regeldruk niet benaderd vanuit de regelgeving, maar vanuit het oogpunt van de ondernemer.

Meer weten?

Neem dan contact op met