Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op de totale bedrijfskosten en de winstgevendheid. Deze vernieuwende methodiek heeft  Sira Consulting ontwikkeld om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren. Als uitgangspunt gebruiken we het verbeteren van winstgevendheid, innovatie en ontwikkeling van bedrijven.

Inzicht op bedrijfsniveau

Bedrijven investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte?

KAR staat voor Kostengestuurde Aanpak Regeldruk en geeft precies aan welke regelgeving welke kosten en knelpunten veroorzaken. Met onze systematische werkwijze geven wij de overheid en het bedrijfsleven inzicht in hoe deze kosten en knelpunten de winstgevendheid of bedrijfsontwikkeling beïnvloeden.

Sira Consulting heeft de KAR-methodiek inmiddels met succes ingezet in de volgende sectoren:

De resultaten in verschillende sectoren hebben laten zien dat regeldruk een significant deel van de bedrijfskosten kan zijn (variërend van 10-30% van de totale bedrijfskosten) en van significante invloed is op het bedrijfsresultaat.

Bovendien kan de regeldruk van jaar tot jaar sterk verschillen doordat bedrijven nieuwe of gewijzigde regelgeving moeten doorvoeren. Hiermee wordt innovatie en ontwikkeling binnen bedrijven stilgelegd.

Resultaat op sectorniveau

De KAR-methodiek focust op knelpunten die – wanneer deze zijn opgelost – een aantoonbare bijdrage leveren aan economische groei en werkgelegenheid. Vaak niet alleen voor die ene sector, maar ook voor andere sectoren.

De KAR-methodiek

De KAR-methodiek is door Sira Consulting ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De methodiek sluit aan op de maatwerkaanpak die zowel bestuurlijk als politiek veel belangstelling geniet.

Video: Regeldruk in de kappersbranche

Meer weten?

Neem dan contact op met