Verbeteren dienstverlening

Goede overheidsdienstverlening kan de economische ontwikkeling versterken. Met het Bewijs van Goede Dienst (BvGD) kunnen lokale overheden hun dienstverlening aan de ondernemer significant verbeteren.

Sira Consulting heeft het BvGD in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld in co-creatie met een tiental pilotgemeenten, de VNG en vertegenwoordigers van MKB-Nederland en VNO-NCW. Inmiddels is dit instrument door ruim 160 gemeenten en diverse waterschappen en provincies in de praktijk toegepast.

‘Van buiten naar binnen’

Het BvGD is een instrument om aan de hand van 10 kwaliteitsnormen (het Normenkader) de kwaliteit van de dienstverlening gericht te verbeteren. Hierbij wordt ‘van buiten naar binnen’ gekeken door ondernemers om de vraag te laten beantwoorden: wanneer is de dienstverlening op orde? Dit verschaft concrete inzichten in de sterke punten en verbeterpunten. Uiteraard gebaseerd op recente ervaringen van ondernemers.

Door in dialoog te gaan met ondernemers en transparant te zijn in de mogelijkheden van de overheid, formuleren wij gezamenlijk verbetervoorstellen. Het resultaat is een set van concrete acties om binnen twee jaar de dienstverlening merkbaar te verbeteren.

Hiervoor ontvangt de betreffende overheid een certificaat Bewijs van Goede Dienst. Het certificaat wordt uitgereikt namens VNG Realisatie (gemeenten) of het ministerie van Economische Zaken (waterschappen en uitvoeringsorganisaties).

Verbetering met een concreet resultaat

Door het Bewijs van Goede Dienst in te voeren, kan de overheid kosten besparen, nemen de administratieve lasten af en de klanttevredenheid toe. King ondersteunt het Bewijs van Goede Dienst en de resultaten maken integraal onderdeel uit van www.waarstaatjegemeente.nl.

Meer weten?

Neem dan contact op met