Advies over nieuwe regelgeving

Nieuw beleid ontwikkelen is niet eenvoudig. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in hoe beleidskeuzes kunnen uitpakken. Zo kun je lessen leren van het verleden en vervolgens bijsturen. Daar helpt Sira Consulting bij. Onze onderzoeken en adviezen zijn het startpunt voor weloverwogen, onderbouwde beleidskeuzes en passende regels.

Ondersteuning in het beleids- en wetgevingsproces
Onze adviseurs helpen bij het uitvoeren van de wettelijk verplichte toetsen van het Beleidskompas. Hiermee onderbouwen we keuzes in beleid en beleidsinstrumenten en kunnen deze keuzes verder geoptimaliseerd worden. Deze resultaten zijn direct te gebruiken voor de verantwoording aan toetsingsorganen, de minsterraad en de Eerste en Tweede Kamer.

Diensten

Nieuw beleid ontwikkelen is niet eenvoudig. Sira Consulting helpt je graag met:

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is een instrument om bij nieuwe of veranderde regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Lees meer

Invoeringstoets

Werken nieuwe regels zoals ze zijn bedoeld? Het is belangrijk om ze bij te stellen als dit niet het geval blijkt te zijn. Een invoeringstoets geeft inzicht in de werking van nieuwe regels in de praktijk.

Lees meer

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten. Zo stel je vast of een investering met maatschappelijk geld rendement oplevert.

Lees meer

Onderzoek naar uitvoeringslasten (Artikel 2-onderzoek)

Wat betekenen voorgenomen wetswijzigingen in de praktijk voor de uitvoeringslasten van lokale overheden? Deze vraag staat centraal in een artikel 2-onderzoek.

Lees meer

Regeldrukonderzoek

Overheden en bedrijven kunnen bij ons terecht voor regeldrukonderzoek. We meten dan de tijd en kosten die bedrijven en inwoners moeten maken om wetten en regels na te leven.

Lees meer
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Patrick van der Poll.