Beleid en subsidies evalueren

Wat zijn de gevolgen van bestaand beleid? Inzicht hierin helpt om verbetermogelijkheden in beeld te krijgen, zodat beleidsdoelen efficiënter en effectiever behaald kunnen worden. Bijvoorbeeld door het beleid bij te stellen, de regelgeving of uitvoering aan te passen of zelfs een ander beleidsinstrument te kiezen. Dit draagt bij aan een betere naleving, hogere maatschappelijke baten en lagere maatschappelijke kosten.

Draagvlak creëren voor werkbare oplossingen
Bij het evalueren van beleid en subsidies toetst Sira Consulting de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan. Bij beleid doen onze adviseurs dit volgens de Comptabiliteitswet; bij subsidies volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook gaan onze adviseurs in gesprek met inwoners, bedrijven en andere stakeholders die betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering daarvan. Zo creëren we draagvlak om samen voor werkbare oplossingen te zorgen.

Diensten

Sira Consulting helpt bij het bijeenbrengen van deze inzichten door het uitvoeren van:

Subsidie-evaluatie

Subsidies zijn een belangrijk middel om beleidsdoelen te bereiken. Een subsidie-evaluatie geeft inzicht in of het subsidiebeleid leidt tot de gewenste resultaten en effecten.

Lees meer

Wets- en beleidsevaluatie

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effect en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Lees meer
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Michel Bloemheuvel.