Uitvoering en processen optimaliseren

Uitvoeringsprocessen en toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen: dat is het doel van procesoptimalisatie. Dit leidt tot lagere uitvoeringskosten, minder regeldruk en betere dienstverlening. Toch krijgen uitvoeringsprocessen in de waan van de dag door tijdgebrek en capaciteitstekort vaak te weinig aandacht. En dat is jammer.

Meer aandacht besteden aan uitvoeringsprocessen en toezicht?
Dan kun je hiervoor terecht bij Sira Consulting. Met creatieve methoden als klantreizen, regeldrukonderzoeken en kostprijsonderzoeken krijg je de knelpunten en risico’s in de uitvoeringspraktijk helder in beeld. Daarna kan worden gestart met procesoptimalisatie. Op die manier kan de uitvoeringspraktijk zich aanpassen aan de constant veranderende omgeving, en wordt het lerend vermogen van de organisatie gestimuleerd. Zo werken we samen aan de continue verbetering van de uitvoeringspraktijk!

Diensten

Sira Consulting past verschillende methoden toe om uitvoeringsprocessen te optimaliseren, zoals:

Knelpuntenonderzoek

Een knelpuntenonderzoek biedt inzicht in de ervaren knelpunten door de uitvoeringspraktijk (bedrijven, instellingen, inwoners) en geeft hier oplossingsrichtingen voor.

Lees meer

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die zijn vastgesteld kostendekkend en goed onderbouwd? Daar helpen we graag bij door een kostprijsonderzoek uit te voeren.

Lees meer

Normtijdenonderzoek

Wij voeren normtijdenonderzoeken uit om inzicht te geven in hoeveel tijd en capaciteit er nodig is om de producten en diensten binnen jouw organisatie uit te voeren.

Lees meer

Regeldrukonderzoek

Overheden en bedrijven kunnen bij ons terecht voor regeldrukonderzoek. We meten dan de tijd en kosten die bedrijven en inwoners moeten maken om wetten en regels na te leven.

Lees meer
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex