Subsidieadvies

Subsidies hebben als doel een maatschappelijke gewenste ontwikkeling te stimuleren. Voor bedrijven zijn dit uitgelezen mogelijkheden om de organisaties duurzaam te laten groeien.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven.

Versnel innovatie

Innoveren is belangrijk maar moet nog al eens wijken vanwege beperkte capaciteit binnen de organisatie. De overheid wil bedrijven hierbij ondersteunen en stelt diverse innovatiesubsidies beschikbaar. Het kan hierbij gaan om subsidies gerelateerd aan specifieke onderwerpen (zoals Biobased Economy) of meer algemene innovatiesubsidies zoals WBSO.

Duurzame organisatieontwikkeling

De maatschappij is continu in beweging en bedrijven zijn hierdoor aan verandering onderhevig. Ook uw personeel zal hierin mee moeten komen. De overheid stelt verschillende subsidies beschikbaar om uw personeel te scholen en verder te laten ontwikkelen. Naast diverse specifieke opleidingssubsidies, zijn er ook meer algemene ESF regelingen die gericht zijn op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.

Uitbreiden in het buitenland

De economie is steeds internationaler en dit biedt kansen om buiten Nederland uw bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. Om dit te stimuleren heeft de Nederlandse overheid diverse subsidieregelingen in het leven geroepen die het internationaal zakendoen stimuleren.

Met onze ervaring en expertise helpen wij u om optimaal van deze regelingen gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren, zonder het onnodig ingewikkeld te maken. Het gaat immers niet om het binnenhalen van subsidiegeld, maar veel belangrijker om het naar een hoger plan tillen van uw organisatie.

Realiseren projectfinanciering

Het is na de kredietcrisis voor ondernemingen steeds lastiger geworden om werkkapitaal te financieren of om extra ruimte te creëren voor investeringen en uw bedrijf te laten groeien en renderen. Daarom hebben wij een slimme dienst ontwikkeld die betrekking heeft op projectfinanciering.

Projectfinanciering kan verschillende vormen aannemen. Wij onderzoeken welke financieringsvorm het best past bij de activiteiten van uw onderneming. Hierbij kijken wij zowel naar verschillende financieringsinstrumenten van de overheid op nationaal of regionaal niveau, als naar financieringsvormen die worden uitgevoerd door de grootbanken of de meer gespecialiseerde banken zoals de NICB, FMO en de EIb.

DGGF

Het DGGF is een nieuw fonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat moet werken als een hefboom voor initiatieven die bijdragen aan economische en sociale verbeteringen in 66 ontwikkelingslanden.

DGGF bestaat uit 3 onderdelen; leningen voor investeringen van Nederlandse mkb-ondernemers in de geselecteerde landen; een investeringsfonds voor mkb-ondernemers in die landen zelf en verzekeringen voor betalingsrisco’s van Nederlandse exportondernemingen.

BMKB

Een bank verstrekt geen lening aan een onderneming als er niet voldoende zekerheden tegenover staan. Hierdoor is het voor sommige ondernemingen lastig om een lening af te sluiten. Door het aanscherpen van de Basel III regels zullen banken zich nog terughoudender opstellen. Via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB, voorheen BBMKB) staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die zich in deze situatie bevinden. In een BMKB stelt de overheid zich tot 60% garant voor de lening die verstrekt wordt, waardoor het risicoprofiel verlaagd wordt voor banken en zij eerder genegen zijn een lening te verstrekken.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een overheidskrediet dat bedoeld is om een  technische innovatie mogelijk te maken die op een andere manier niet gefinancierd zou kunnen worden. Wij begeleiden u bij dit complexe aanvraagtraject, stellen samen met u alle stukken op en begeleiden u in gesprekken met de RVO hierover. Het is een complex traject waarin wij zeer ervaren zijn en waarbij wij uitstekend de vertaalslag kunnen maken tussen uw project en de doelstellingen van het Innovatiekrediet. Binnen het krediet kunt u 45 % van uw R&D kosten dekken tot een maximum van € 5 miljoen.