Vroege Fase Financiering

Voor startups is het vaak lastig financiering rond te krijgen wanneer een innovatief idee nog niet ver genoeg ontwikkeld is om investeerders aan te kunnen trekken. Deze “Valley of Death” kan overbrugd worden met Vroege Fase Financiering.

Vroege Fase Financiering (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff) is een overheidskrediet waarmee u een ontwikkeltraject tot ‘proof of concept’ kunt financieren. Een harde voorwaarde hierbij is dat u een geïnteresseerde investeerder heeft gevonden die in een Letter of Intent verklaart te willen investeren na het succesvol afronden van het vroege fase traject.

Begeleiding bij hele traject

Bij een Vroege Fase Financiering aanvraag is een aantal documenten van belang:

  1. Een business- en financieel plan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn, de balans, etc.
  2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
  3. Een Letter of Intent, waarin de voorwaarden door de potentiële investeerder geschept worden om te kunnen investeren in de onderneming.

Als innovatieve starter kunt u 100% van projectkosten gefinancierd krijgen tot een maximum van €350.000. Het aanvraagproces neemt enkele maanden in beslag. Wij begrijpen dat u als starter graag zo snel mogelijk aan de slag wilt met het ontwikkeltraject. Wij begeleiden u daarom volledig bij het opstellen en aanscherpen van de benodigde documenten.

Opstellen businessplan

Voor grotere subsidie- en financieringsaanvragen is een gedetailleerd en onderbouwd businessplan een vereiste. Of u nou starter bent of een spin-off aan het opzetten bent, u heeft waarschijnlijk niet altijd tijd of expertise in huis om een zo goed mogelijk plan te schrijven. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van volledige businessplannen voor innovaties gerelateerd aan medisch technologische, ICT of energie. Wij werken daarom graag met u samen bij het schrijven van een kwalitatief hoogwaardig plan.

Van A tot Z

Een goed businessplan beantwoordt ten minste de volgende vragen:

  1. Wat is de businesscase? Wie vormt de doelgroep?
  2. Wat is het businessmodel? Hoe gaat u omzet genereren?
  3. Wat is de financiële projectie? Binnen hoeveel jaar verwacht u de investeringen terug te verdienen?

Wij schrijven businessplannen voor zowel compleet nieuwe ventures als uitbreidingen op bestaande proposities. In overleg met u stellen wij meerdere scenario’s voor zodat we de beste aansluiting kunnen vinden met uw bedrijfsstrategie en ontwikkelplannen. Wij leggen tevens gelijk de link met relevante financieringsopties en potentiële investeerders zodat u weet waar u aan toe bent. Uiteraard begeleiden we u ook graag bij het aanspreken hiervan.

Innovatiekrediet

Indien u een baanbrekende innovatie wilt doorvoeren maar nog voor een deel van deze ontwikkeling op zoek bent naar financiering, dan kan het Innovatiekrediet een uitkomst bieden.

Het Innovatiekrediet is een overheidskrediet dat bedoeld is om een technische innovatie mogelijk te maken die op een andere manier niet gefinancierd kan worden. Wij begeleiden u bij dit complexe aanvraagtraject, stellen samen met u alle stukken op en begeleiden u in gesprekken met de RVO hierover.

Een gedegen aanpak

Een aanvraag voor het Innovatiekrediet behelst het opstellen van een drietal documenten:

  1. Een uitgebreid businessplan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn etc.
  2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
  3. Een financieel plan, dat bestaat uit een balans en een liquiditeits- en exploitatiebegroting voor een periode van 10 jaar. Dit is noodzakelijk omdat mede op basis van dit document ook het terugbetalingsschema van het krediet wordt vastgesteld.

Uiteindelijk bedraagt het Innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten waarbij het noodzakelijk is dat aangetoond kan worden dat men over voldoende middelen beschikt om zijn eigen deel van de projectkosten te voldoen. Het gehele aanvraagtraject is een complex, langdurig traject waarin wij zeer ervaren zijn en waarbij wij uitstekend de vertaalslag kunnen maken tussen uw project en de doelstellingen van het Innovatiekrediet. U moet wel rekening houden met het feit dat de gehele procedure ten minste een half jaar kan duren en gezien de hoeveelheid werk adviseren wij u geen aanvragen in te dienen indien de projectkosten minder dan € 500.000 bedragen.

Subsidies aanvragen

Via het uitgeven van subsidies is de overheid in staat om op een positieve manier sturend op te treden. Subsidies zijn er dan ook om benut te worden met als doel het Nederlands bedrijfsleven competitiever te maken.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven. Met onze ervaring en expertise helpen wij u optimaal van subsidies gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren. En dan wel zonder het onnodig ingewikkeld te maken.

Er is een aantal subsidieregelingen die met name geschikt zijn voor het Innovatieve MKB. Als basis is daar natuurlijk het fiscale instrumentarium met de WBSO/RDA en Innovatiebox.

MIT

Daarnaast is er een erg belangrijke subsidiebron, de MIT regeling, die subsidie verstrekt aan mkb-ondernemingen die onderdeel uitmaken van een van de topsectoren. Binnen de MIT zijn er twee programma’s het meest interessant, dat zijn haalbaarheidsstudie waarvoor maximaal 50% subsidie verkregen kan worden en de samenwerkingsregeling waarvoor maximaal € 200.000 aan subsidie kan worden verkregen.

NWO financiering

De NWO vormt de evenknie van de RVO waarbij de organisatie voornamelijk verantwoordelijk is voor wetenschappelijke projecten en ondernemingen. Doorgaans is het dan ook een voorwaarde dat bij een aanvraag een kennisinstelling (universiteit) betrokken is of zelfs hoofdaanvrager is. Het Take-Off (https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off) programma kent twee fases: fase 1 betreft een haalbaarheidsstudie en fase 2 vroege fase financiering voor de ontwikkeling van een proof of concept. Daarnaast biedt Demonstrator (https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html) de mogelijkheid aan onderzoekers om een demonstratie van hun innovatieve ideeën te ontwikkelen.

NWO, ZonMw en gezondheidsfondsen oproepen

Het hele jaar door worden er specifieke oproepen georganiseerd waar uw onderneming mogelijk bij kan aansluiten. Het betreft normaliter regelingen die een bepaald thema of ziektebeeld behandelen, zoals hartfalen of programma’s voor betere zorg. Wij houden dagelijks de oproepen in de gaten en matchen uw onderneming graag.

Horizon 2020

Naast dit Europese programma is er binnen het nieuwe Europese programma Horizon 2020 ook een mkb-programma waarvoor samenwerking binnen de EU op zich niet eens nodig is. Wel moet het om een te kwalificeren project gaan met een internationale uitstraling. Subsidie is mogelijk voor zowel fase 1 projecten (tot maximaal € 50.000) als voor fase 2 projecten (tot maximaal € 2.500.0000).